English | Українська

Міграція та розвиток

max_opportunities_of_migr

Українська сезонна трудова мігрантка на зборі малини на півдні Португалії (2009 р.)

 

Загальна стратегія МОМ передбачає сприяння добробуту мігрантів, підтримку інтеграції національних меншин та зміцнення ролі мігрантів у розвитку як країн, що їх приймають, так і країн походження.

МОМ також надає допомогу Уряду України у використанні потенціалу розвитку трудової міграції в інтересах окремих мігрантів, їхніх громад та українського суспільства.

З метою втілення своєї концепції, МОМ сприяє економічній інтеграції мігрантів шляхом реалізації спеціалізованих схем надання мікрозаймів малим підприємствам, шляхом проведення дослідження щодо трудової міграції та грошових переказів, шляхом надання експертної оцінки міграційного законодавства, та шляхом підтримки Уряду в обговоренні двосторонніх угод з основними країнами призначення трудових мігрантів.

Крім того, МОМ надає допомогу Уряду України в розробці політики ефективного використання зв’язку між міграцією та розвитком шляхом підвищення обізнаності основних зацікавлених сторін про природу, застосування та вплив грошових переказів, які надходять в Україну і можуть охарактеризувати фінансову поведінку власне мігрантів та їхніх домашніх господарств, а також показати рівень загального впливу міграції на соціально-економічний розвиток країни.

Дослідження фінансових надходжень, пов’язаних з міграцією, та їхнього впливу на розвиток в Україні (Київ 2016)

Міграція як чинник розвитку в Україні — інфографіка

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості