Увага! Тендер подовжено! Тендер на проведення маркетингової кампанії у соціальних мережах у рамках проекту «Нове Обличчя Кордону, Фаза 2» (UA1-2019-1537)

Subject: Увага! Тендер подовжено! Тендер на проведення маркетингової кампанії у соціальних мережах у рамках проекту «Нове Обличчя Кордону, Фаза 2» (UA1-2019-1537)
Published: 20.03.2019
Status: closed
Deadline: 
10.04.2019

Міжнародна організація з міграції (далі – «МОМ») запрошує Постачальників послуг до надання технічних та фінансових пропозицій щодо наступних послуг: проведення маркетингової кампанії у соціальних мережах у рамках проекту «Нове Обличчя Кордону, Фаза 2», що реалізується за фінансування Уряду Сполучених Штатів Америки, для чого складається цей Запит пропозицій (ЗП).

Проект «Нове обличчя кордону» має на меті залучити більш кваліфікований і мотивований персонал до лав Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на основі принципів прозорого відбору і призначення, що слугуватиме прикладом для подальших реформ в ДПСУ. Передбачається організувати відкритий конкурс на посади молодшого персоналу у відділах прикордонної служби, в рамках якого цивільні кандидати зможуть подати заявки і бути допущені до процедури відбору.

Постачальнику послуг необхідно провести цільову рекламну кампанію рекрутингових кампаній проекту “Нове обличчя кордону” http://newface.dpsu.gov.ua (далі –  Проект) в інтернеті для всієї території країни, використовуючи найбільш релевантні онлайн канали поширення інформації для цільової категорії людей.

Основні завдання

 1.  

Визначення цільової аудиторії для проведення всеохопної маркетингової кампанії

 1.  

Створення графічних матеріалів для кампанії

 1.  

Планування та запуск рекламної кампанії

 1.  

Моніторинг та підтримка рекламної кампанії

 1.  

Проведення аналізу результатів кампанії і надання звітів

Детальна інформація про послуги та технічні вимоги представлені у доданому Технічному завданні (ТЗ).

Постачальника послуг буде обрано у відповідності до процедур відбору МОМ.

ЗП включає наступні документи:

Частина I: Інструкції для Постачальників послуг

Частина II: Технічна пропозиція - стандартні форми

Частина III: Фінансова пропозиція - стандартні форми

Частина IV: Технічне завдання

Частина V: Типовий Договір про надання послуг

Додаток А. Інформаційний листок постачальника

Додаток В. Кодекс поведінки постачальника

Додаток С. Декларація про тендерне забезпечення

До Запиту пропозицій додається Інструкція для постачальників послуг, яка включає в себе кваліфікаційні, технічні та адміністративні вимоги, зразки форм, яких постачальникам необхідно дотримуватися, щоб підготувати та представити свої тендерні пропозиції на розгляд МОМ.

Пропозиції  для надання Комісії мають бути дійсні протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня відкриття комерційних пропозицій (наступний робочий день після кінцевого терміну подання пропозицій) та повинні супроводжуватися Декларацією тендерного забезпечення (Додаток С).

Оригінали комерційних пропозицій та підтверджуючих документів згідно з нижчезазначеним переліком, включаючи Декларацію тендерного забезпечення,  направляються до Комісії у Представництво МОМ в Україні в запечатаному конверті, на якому повинні бути зазначені номер та назва тендеру «UA1-2019-1537Проведення маркетингової кампанії у соціальних мережах проекту «Нове Обличчя Кордону, Фаза 2».

Комерційну пропозицію необхідно подати у закритому конверті за адресою:

Міжнародна Організація з Міграції (МОМ), Представництво в Україні

Комісія з оцінки тендерних пропозицій

вул. Михайлівська, 8.

м. Київ,

01001,

Україна

Оригінали пропозицій повинні бути подані особисто або поштою до Представництва МОМ не пізніше 17:00, 10 квітня 2019[1] р.

Разом із поданням оригіналів комерційних пропозицій, постачальники повинні розмістити електронні версії документів на відкритому сервісі файлового обміну (Dropbox, OneDrive тощо) та  надіслати посилання для завантаження папки з файлами на електронну адресу iomkievtenders@iom.int не пізніше 17:00, 10 квітня 2019. У темі листа із посиланням для завантаження електронної версії пропозиції необхідно вказати:

UA1-2019-1537 – [найменування учасника (без дужок)] – Електронна пропозиція

Пропозиції, надані пізніше вказаного терміну, не прийматимуться до розгляду.

Разом з оригіналом комерційної пропозиції (технічної та фінансової) компанії, зацікавлені в участі у тендері надають наступну підтверджуючу інформацію та документи:

 1. Профіль компанії та інформаційний листок постачальника (Додаток А, надається окремим файлом);
 2. Декларація тендерного забезпечення (додаток С);
 3. Копія свідоцтва про реєстрацію компанії державними органами в Україні або за її межами;
 4. Копія документу на підтвердження  податкового ідентифікаційного номеру та свідоцтво про реєстрацію платника податку та місцевих податків, виданого відповідним державним органом в Україні або за її межами;
 5. Резюме та підтверджуючі документи фахівців, які будуть залучені постачальником до виконання завдання, що демонструє належну кваліфікацію персоналу;
 6. Підписаний Кодекс поведінки постачальника (Додаток В, надається окремим файлом);
 7. Довідка банку про відкриття банківського рахунку і відсутність заборгованості по кредитних платежах;
 8. Рекомендаційні листи від клієнтів, у тому числі, щонайменше один з яких наданий державною інституцією або міжнародною організацією, із відповідними портфоліо завершених проектів;
 9. Перелік основних угод, укладених Компанією щонайменше за останній рік на виконання подібних проектів;
 10. У разі потенційного залучення субпідрядників, компанії, зацікавлені до участі у тендері, надають перелік документів, що підтверджують спроможність компанії – субпідрядника, а саме: а) Профіль компанії; b) Свідоцтво про реєстрацію компанії державними органами в Україні або за її межами; c) Копії документів на підтвердження  податкового ідентифікаційного  номеру та платника місцевих податків, виданого відповідним державним органом в Україні або за її межами;  d)  рекомендації клієнтів та/або міжнародних організацій і державних інституцій.

Необхідно зазначити, що ціни на послуги  вказуються в українських гривнях, без ПДВ. Послуги, що закуповуються за цим тендером, є міжнародною технічною допомогою, яка надається в рамках проекту, зареєстрованого в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України (реєстраційна картка № 3822 від 04.04.2018) і підлягають звільненню від податку на додану вартість (ПДВ).

Оплата буде здійснена МОМ банківським переказом в українських гривнях.

Питання та запити довідкової інформації необхідно надсилати на електронну адресу: iomkievtenders@iom.int . В темі листа необхідно вказати: “UA1-2019-1537 – Запит за роз’ясненнями, до уваги Ірини Подбельської”.

МОМ надасть відповідь на запит письмово електронним листом. У разі необхідності внесення суттєвих змін або роз’яснень, викликаних запитом, письмові копії відповіді МОМ (включаючи роз'яснення запиту, але без зазначення джерела запиту) будуть опубліковані у відповідному розділі на сайті МОМ в Україні для всіх потенційних учасників (http://www.iom.org.ua/en/tenders/current-tenders).

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-які пропозиції, відміняти процес відбору або відхиляти всі пропозиції в будь-який час до підписання Угоди без жодних зобов’язань по відношенню до Постачальників послуг.

Представництво МОМ в Україні


[1] Термін подачі пропозицій продовжено 3 квітня 2019 року.

 

SOCIAL NETWORKS
TRANSPARENCY