Tender for for production and supply of uniform / Тендер на пошив та постачання форменого одягу (EUBAM, #UA20-2015-007)

Subject: Tender for for production and supply of uniform / Тендер на пошив та постачання форменого одягу (EUBAM, #UA20-2015-007)
Published: 16.02.2015
Status: closed
Deadline: 
03.03.2015

Міжнародна організація з міграції (далі МОМ) запрошує зацікавлених правоможних постачальників надати комерційні пропозиції щодо постачання наступних товарів (завантажити)/International Organization for Migration (IOM) invites interested eligible Suppliers to submit Quotations for the supply and delivery of the following goods (to download).

Часткові комерційні пропозиції припускаються тільки по повним лотам.

Partial quotations are permitted by complete Lots only.

Зразок матералу, що використовуватиметься у виробництві повинен бути наданий разом з пропозицією.

Обраний учасник, до початку виробництва всіх замовлених товарів, зобов’язаний виготовити прототип кожного виробу для затвердження МОМ. В разі, якщо якість наданого прототипу виробу не відповідає очикуванням МОМ, контракт буде присуджено наступній за рейтингом компанії, чий прототип буде задовільної якості. Всі прототипи будуть повернуті учасникам тендеру після оцінки пропозицій.

Sample of material to be used for production shall be provided together with the offer.

The selected Bidder, before start manufacturing of all ordered items, shall manufacture the prototype of each item for IOM’s approval. Should the quality of submitted prototype not meet IOM’s expectations, the contract will be given to the next ranked company, whose prototype will be of satisfactory quality. All prototypes will be to Bidders after Bids evaluation.

Поставка здійснюється на наступних умовах:

Для компаній за межами України: DAP (Інкотермс – 2010) за адресою вул. Чуфля 36/1, м. Кишинів, MD-2001, Молдова, Проект IOM-EUBAM не пізніше 30 календарних днів з моменту підписання угоди-замовлення.

Для українських компаній: DDP (Інкотермс – 2010) за адресою вул. Уютна, 13, Одеса, 65012, Україна, Представництво в Україні Міжнародної організації з міграції, не пізніше 30 календарних днів з моменту підписання угоди-замовлення./

            Terms of delivery are as follows:

For vendors outside Ukraine: DAP (Incoterms – 2010) 36/1, Ciuflea Street, Chisinau, MD-2001, Moldova, IOM-EUBAM project within 30 calendar days from the date of signing of Purchase order.

For Ukrainian vendors: DDP (Incoterms – 2010) 13, Uyutnaya str., Odessa, 65012, Ukraine, International Organization for Migration, Mission for Ukraine, within 30 calendar days from the date of signing of Purchase order.

Для українських компаній: ціни мають бути вказані в доларах США або гривнях з ПДВ. Ціни є індикативними та оплата буде здійснена в  доларах США або гривнях за безготівковим розрахунком по курсу МОМ на дату здійснення платежу (посилання на сайт з курсами: http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.aspx)

Для компаній за межами України: ціни мають бути надані в доларах США або національній валюті. Ціни є індикативними та оплата буде здійснена в в доларах США або національній валюті за безготівковим розрахунком по курсу МОМ на дату здійснення платежу (посилання на сайт з курсами: http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.aspx )

Ukraine based companies: prices should be set in US Dollars or UAH with VAT. Prices are indicative and all payments will be made in US Dollars or UAH at the IOM Operational Rate of Exchange on the day of payment by Bank transfer (link to the website with rates http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.aspx )

Non-Ukraine based companies: prices may be set in US Dollars or national currency. Prices are indicative and all payments will be made in US Dollars or national currency at the IOM Operational Rate of Exchange on the day of payment by Bank transfer (link to the website with rates http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.aspx )

            Комерційна пропозиція повинна містити в собі детальний опис з обов’язковим зазначенням типа тканини запропонованих товарів і зразок тканини, разом з пакетом тендерних документів (копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію, копія довідки про включення до ЄДРПОУ, копія свідоцтва платника ПДВ, тощо) та повинні бути подані особисто до Місії EUBAM або надіслані поштою у запечатаному конверті за адресою вул. Уютна, 13, Одеса 65012, Україна (до уваги Сергія Кущака) не пізніше ніж 18:00, 03 березня 2015 року. Після закінчення терміну прийому, пропозиції не приймаються.

The bid should include detailed description of the offered goods with indication of fabric type and sample of fabric, as well as copies of company’s statutory documents (for Ukrainian companies - EDRPOU certificate (on including the company to the unified Ukrainian state register of enterprises and organizations), VAT payer certificate) and should be submitted to EUBAM Mission personally or mailed in a sealed envelope to the address: 13, Uyutnaya str., Odessa, 65012, Ukraine (att. Mr. Sergiy Kushchak)  by 18:00  03 March 2015. Late bids will not be considered.

Ще однією ключовою вимогою тендеру є готовність переможця прийняти за головний стандартний контракт МОМ та інтегрувати в нього у вигляді додатку всі специфічні умови та вимоги. /

One more key requirement is readiness of the company to fully accept the form of IOM model agreement and integrate in it all specific conditions and requirements as an Annex.

Комерційна пропозиція повинна бути дійсна протягом не менше 30 календарних днів з дати закриття тендеру, що повинно бути зазначено у комерційній пропозиції. /

The bid shall be valid minimum 30 calendar days from the tender deadline, which should be mentioned in the Bid.

На конверті, будь ласка, вкажіть назву проекту: EUBAM, пошив та постачання форменого одягу, тендер UA20-2015-007. /

Please indicate on the envelope project name: EUBAM, production and supply of uniform, tender UA20-2015-007.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-які пропозиції, відміняти процес відбору або відхиляти всі пропозиції в будь-який час до підписання Контракту без жодних зобов’язань по відношенню до Постачальників послуг. /

IOM reserves the right to accept or reject any bid, cancel selection process or reject all Bids at any moment prior to signing of agreement without any obligations towards Suppliers.

 Довідки за тел. (+380482) 36-52-77 (Сергій Кущак) та електронною поштою: procurement@eubam.org./

Address questions by phone (+380482) 36-52-77 (Sergiy Kushchak) or e-mail procurement@eubam.org.

 

SOCIAL NETWORKS
TRANSPARENCY