English | Українська

Указ Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади

       { Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
        
N 409/2011 ( 409/2011 ) від 08.04.2011
        
N 580/2011 ( 580/2011 ) від 12.05.2011 }

     Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВРп о с т а н о в л я ю:

     1. Утворити:

     Державну службу України з лікарських засобів, Державну службу
України з контролю за наркотиками, реорганізувавши Державну службу
України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками;

     Державне агентство     автомобільних      доріг      України,
реорганізувавши Державну службу автомобільних доріг України;

     Державне агентство України з туризму та курортів, поклавши на
це Агентство функції  з  реалізації  державної  політики  у  сфері
туризму та курортів;

     Державну інспекцію  навчальних закладів України,  поклавши на
цю Інспекцію функції з  реалізації  державної  політики  з  питань
державного контролю за діяльністю навчальних закладів;

     Державну інспекцію   України   з   безпеки  на  морському  та
річковому транспорті, реорганізувавши Державну службу морського та
річкового транспорту України;

     Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті,
реорганізувавши Державну автотранспортну службу України;

     Державну інспекцію України з питань захисту прав  споживачів,
поклавши на цю Інспекцію функції з реалізації державної політики з
питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів.

     2. Ліквідувати:

     Державну  службу  зв'язку  України,  поклавши  її  функції на
Адміністрацію  Державної  служби  спеціального  зв'язку та захисту
інформації  України;  {  Абзац  другий  статті  2 в редакції Указу
Президента N 409/2011 ( 409/2011 ) від 08.04.2011 }

     Державну службу  технічного регулювання України,  поклавши її
функції (крім функцій з реалізації  державної  політики  з  питань
державного   контролю   у   сфері   захисту  прав  споживачів)  на
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та  Державну
ветеринарну та фітосанітарну службу України.

     3. Перейменувати:

     {   Абзац   другий  статті  3  виключено  на  підставі  Указу
Президента
N 580/2011 ( 580/2011 ) від 12.05.2011 }

     Державне агентство  з  питань науки,  інновацій та інформації
України  на  Державне  агентство  з  питань  науки,  інновацій  та
інформатизації України.

     4. Внести  до  Схеми  організації  та  взаємодії  центральних
органів виконавчої влади,  затвердженої Указом Президента  України
від 9  грудня  2010  року  N  1085  ( 1085/2010 ) "Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади", такі зміни:

     1) абзац тринадцятий розділу І викласти в такій редакції:

     "Міністерство     будівництва     та     житлово-комунального
господарства України";

     2) у розділі II:

     а) абзаци   "Державна   автотранспортна   служба    України",
"Державна  служба  автомобільних доріг України",  "Державна служба
зв'язку  України",  "Державна  служба   морського   та   річкового
транспорту  України"  і  "Державна  служба  технічного регулювання
України" виключити;

     б) абзаци "Державне агентство з питань  науки,  інновацій  та
інформації України" і "Адміністрація Державної служби спеціального
зв'язку  та  захисту  інформації"  викласти  відповідно  в   такій
редакції:

     "Державне агентство    з    питань    науки,   інновацій   та
інформатизації України";

     "Адміністрація Державної  служби  спеціального   зв'язку   та
захисту інформації України";

     в) абзац  "Державна  служба України з лікарських препаратів і
контролю за наркотиками" замінити двома абзацами такого змісту:

     "Державна служба України з контролю за наркотиками

     Державна служба України з лікарських засобів";

     г) доповнити розділ:

     після абзацу   "Державна   служба   фінансового   моніторингу
України" абзацом такого змісту:

     "Державне агентство автомобільних доріг України";

     після абзацу  "Державне  агентство  України  з  питань  кіно"
абзацом такого змісту:

     "Державне агентство України з туризму та курортів";

     після абзацу  "Державна екологічна інспекція України" абзацом
такого змісту:

     "Державна інспекція навчальних закладів України";

     після абзацу "Державна інспекція техногенної безпеки України"
абзацами такого змісту:

     "Державна інспекція   України   з  безпеки  на  морському  та
річковому транспорті

     Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

     Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів";

     3) у розділі IV:

     а) у пункті 1:

     абзаци "Державна  служба  технічного  регулювання   України",
"Державне  агентство  з  інвестицій  та  управління  національними
проектами України" і  "Державне  агентство  України  з  управління
державними корпоративними правами та майном" виключити;

     доповнити пункт абзацом такого змісту:

     "Державна інспекція    України    з   питань   захисту   прав
споживачів";

     б) у  пункті  2  абзаци  "Державна   автотранспортна   служба
України", "Державна служба автомобільних доріг України", "Державна
служба зв'язку України",  "Державна служба морського та  річкового
транспорту України" замінити абзацами такого змісту:

     "Державне агентство автомобільних доріг України

     Державне агентство України з туризму та курортів

     Державна   інспекція   України  з  безпеки  на  морському  та
річковому транспорті

     Державна   інспекція   України   з   безпеки   на   наземному
транспорті";

     в) у пункті 3 слова "регіонального розвитку" виключити;

     г) у пункті 9:

     абзац "Державне  агентство  з  питань  науки,  інновацій   та
інформації України" замінити абзацом такого змісту:

     "Державне агентство    з    питань    науки,   інновацій   та
інформатизації України";

     доповнити пункт абзацом такого змісту:

     "Державна інспекція навчальних закладів України";

     д) у пункті 10 абзац "Державна служба  України  з  лікарських
препаратів  і  контролю  за  наркотиками"  замінити абзацом такого
змісту:

     "Державна служба України з лікарських засобів".

     5. Кабінету Міністрів України:

     1) забезпечувати   до   завершення    реформування    системи
центральних  органів  виконавчої  влади  належне виконання функцій
центральних   органів   виконавчої   влади,    що    ліквідуються,
реорганізуються;

     2) подати у двомісячний строк:

     проекти положень  про  центральні  органи  виконавчої  влади,
утворені цим Указом;

     пропозиції про  внесення  змін  до  актів  законодавства,  що
випливають із цього Указу;

     3) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

     6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 

 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 6 квітня 2011 року
          N 370/2011

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості