English | Українська

Наказ МВСУ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

12.11.2010  N 552/862

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 грудня 2010 р.
за N 1226/18521
 

Про затвердження Інструкції про порядок дій
органів внутрішніх справ та органів охорони
державного кордону з реалізації положень Угоди
між Україною та Європейським Співтовариством
про реадмісію осіб

 

Відповідно до   Угоди   між    Україною    та    Європейським
Співтовариством  про  реадмісію  осіб  ( 994_851 ),  ратифікованої
Законом  України  від  15.01.2008  N  116-VI  (  116-17   )   "Про
ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про
реадмісію осіб", а також з метою вдосконалення взаємодії органів і
підрозділів  внутрішніх  справ  та Державної прикордонної служби у
виконанні процедури реадмісії осіб Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Інструкцію про порядок дій  органів  внутрішніх
справ  та органів охорони державного кордону з реалізації положень
Угоди між Україною та Європейським Співтовариством  про  реадмісію
осіб (далі - Інструкція).

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці  Крим,  областях,  містах  Києві  та  Севастополі,   на
залізницях,  начальникам регіональних управлінь та органів охорони
державного кордону Державної прикордонної служби України:

2.1. Організувати  вивчення  Інструкції  особовим  складом  і
забезпечити неухильне дотримання її вимог.

2.2. Привести відомчі нормативно-правові акти у відповідність
до положень цієї Інструкції.

3. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб МВС (Мамонов Є.В.) у п'ятиденний строк
після підписання  наказу  забезпечити  його  подання  на  державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра  внутрішніх  справ  України  Ворону   Д.М.   та   першого
заступника    Голови   Державної   прикордонної   служби   України
генерал-полковника Шишоліна П.А.

5. Наказ оголосити особовому  складу  органів  і  підрозділів
внутрішніх справ та Державної прикордонної служби України.

6. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх справ України
 генерал-лейтенант міліції                            А.В.Могильов

Голова Державної прикордонної
 служби України
 генерал армії України                                  М.М.Литвин

ПОГОДЖЕНО:

Голова
 Служби безпеки України                            В.Хорошковський

Генеральний прокурор України                        О.І.Медведько

Міністр
 закордонних справ України                            К.І.Грищенко
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
12.11.2010  N 552/862

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 грудня 2010 р.
за N 1226/18521
 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок дій органів внутрішніх справ та органів
охорони державного кордону з реалізації положень
Угоди між Україною та Європейським Співтовариством
про реадмісію осіб
(
994_851 )
 

I. Загальні положення

1.1. Ця  Інструкція  визначає  порядок  дій  посадових   осіб
органів  внутрішніх  справ  та  органів охорони державного кордону
щодо  виконання  положень  Угоди  між  Україною  та   Європейським
Співтовариством про реадмісію осіб ( 994_851 ) (далі - Угода).

1.2. Ця   Інструкція  розроблена  відповідно  до  Конституції
України  (  254к/96-ВР  ),  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення (   80731-1080732-10  ),  Законів  України  "Про
громадянство України"  (  2235-14  ),  "Про  Державну  прикордонну
службу України"   (   661-15   ),   "Про   прикордонний  контроль"
( 1710-17  ),  "Про  правовий  статус  іноземців   та   осіб   без
громадянства"   (   3929-12   ),   Типового  положення  про  пункт
тимчасового перебування іноземців та осіб  без  громадянства,  які
незаконно перебувають в Україні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17.07.2003 N 1110 (  1110-2003-п  ),  Правил
в'їзду  іноземців та осіб без громадянства в Україну,  їх виїзду з
України і транзитного проїзду  через  її  територію,  затверджених
постановою Кабінету   Міністрів   України   від  29.12.95  N  1074
( 1074-95-п ),  міжнародних норм і стандартів, що визначають права
та свободи цієї категорії осіб.

1.3. Терміни, які вживаються для цілей цієї Інструкції, мають
таке значення:

компетентні органи  України  -  Міністерство внутрішніх справ
України,  Адміністрація  Державної  прикордонної  служби  України,
Міністерство закордонних справ України;

компетентний орган держави  -  члена  ЄС  -  будь-який  орган
однієї з  держав  - членів ЄС,  якому доручено імплементацію Угоди
( 994_851 );

прискорена процедура  реадмісії  - реадмісія особи,  яку було
затримано в прикордонному  районі  України  або  держави  -  члена
Європейського  Співтовариства  (далі  -  ЄС)  протягом  48 годин з
моменту незаконного перетинання державного  кордону  такою  особою
(морські  порти  й  аеропорти  включно)  безпосередньо з території
держави - члена ЄС або України;

стандартна процедура  реадмісії - реадмісія осіб,  до яких не
може бути застосовано прискорену реадмісію  та  які  не  виконують
чинних умов  щодо  в'їзду  на  територію  держави  -  члена ЄС або
України,  перебування на ній або припинили виконувати такі умови і
про  що  стало  відомо компетентним органам цієї держави не більше
ніж протягом року;

уповноважена особа  -  особа,  призначена  начальником  (його
заступником) уповноваженого органу України на здійснення  заходів,
визначених цією Інструкцією;

уповноважені органи України - головні управління (управління)
МВС  в  Автономній  Республіці  Крим,  областях,  містах  Києві та
Севастополі,  на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС) та їх підрозділи,
органи охорони державного кордону та їх підрозділи.

1.4. Повноваження    компетентних    органів    України    та
уповноважених органів України:

1.4.1. Міністерство  внутрішніх справ України та ГУМВС,  УМВС
здійснюють:

реадмісію за   стандартною   процедурою   громадян   України,
держав - членів ЄС,  третіх країн та осіб без громадянства, які на
момент в'їзду  на  територію  держави  -  члена ЄС безпосередньо з
території  України  або  на  територію  України  безпосередньо   з
території держави - члена ЄС мали дійсний дозвіл на проживання або
візу відповідно  до  підпунктів  b)  та  c)  пункту  1  статті  3,
підпунктів a) та b) пункту 3 статті 7 Угоди ( 994_851 );

помилкову реадмісію відповідно до статті 4 Угоди ( 994_851 );

транзитне перевезення  наземними видами транспорту відповідно
до статей 10, 11 Угоди ( 994_851 ).

1.4.2. Органи охорони державного кордону здійснюють:

реадмісію осіб за прискореною процедурою;

реадмісію за  стандартною процедурою громадян третіх країн та
осіб  без  громадянства,  які  незаконно  в'їхали   на   територію
держав -  членів  ЄС  безпосередньо  з  території  України  або на
територію України безпосередньо з території  держав  -  членів  ЄС
відповідно до підпункту a) пункту 1 статті 3,  підпунктів a) та b)
пункту 1, пункту 2 статті 7 Угоди ( 994_851 );

помилкову реадмісію відповідно до статті 4 Угоди ( 994_851 );

транзитне перевезення   повітряним   та    морським    видами
транспорту відповідно до статей 10, 11 Угоди ( 994_851 ).

1.4.3. Дипломатичні представництва  та  консульські  установи
України  за  кордоном  проводять  співбесіди  та  документування у
випадку необхідності громадян України  та  надають  інформацію  на
письмові  запити  компетентних  органів  України  чи уповноважених
органів України щодо оформлення іноземним громадянам чи особам без
громадянства  віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через
її територію.

1.5. Процедура  реадмісії  осіб  розпочинається   з   моменту
отримання   та  реєстрації  запиту  про  реадмісію  особи,  триває
протягом строків,  визначених статтею  8  Угоди  (  994_851  ),  і
здійснюється  в пунктах пропуску через державний кордон відповідно
до Угоди, імплементаційних протоколів та цієї Інструкції.

1.6. Після  отримання  від  компетентного  органу  держави  -
члена ЄС запиту про реадмісію особи:

1.6.1. Міністерство внутрішніх справ  України  здійснює  його
реєстрацію,  виконання  та  надає  відповідь  невідкладно,  але не
більше  ніж  протягом  чотирнадцяти  календарних  днів  -  у  разі
стандартної   процедури,  транзитного  перевезення  та  помилкової
реадмісії.

1.6.2. Органи  охорони  державного  кордону  та їх підрозділи
здійснюють  його  реєстрацію,  виконання  та   надають   відповідь
невідкладно,  але  не  більше  ніж  протягом  двох  днів  - у разі
прискореної процедури.

1.7. Після отримання від компетентного органу України  запиту
про  реадмісію  особи  уповноважений  орган  України здійснює його
реєстрацію та виконання протягом  п'яти  календарних  днів,  а  за
прискореною процедурою - протягом одного робочого дня.

1.8. За   результатами  розгляду  запиту  компетентний  орган
України   чи   уповноважений   орган   України   надає   відповідь
ініціаторові запиту щодо:

згоди або  відмови  (із  зазначенням   підстав   відмови)   в
реадмісії особи;

погодження або  зазначення  дати,  часу  та  місця  реадмісії
особи,  а  також  іншої  інформації,  необхідної  для врегулювання
процедури реадмісії,  в терміни,  зазначені в пунктах 1.6  та  1.7
розділу I цієї Інструкції.

1.9. У  випадку  існування  юридичних або практичних перешкод
для  надання  своєчасної  відповіді  строк  розгляду  запиту   про
реадмісію  особи  може  бути збільшений на підставі належним чином
умотивованого запиту в разі  стандартної  процедури  реадмісії  до
30 календарних днів.

1.10. На    підставі    належно    вмотивованого    звернення
компетентного органу України або уповноваженого органу України  та
після згоди  компетентного органу держави - члена ЄС строк надання
відповіді на запит про реадмісію особи  може  бути  продовжений  у
разі прискореної процедури реадмісії на один робочий день.

1.11. Якщо    протягом    строків,    про   які   йдеться   в
пунктах 1.8-1.10  розділу  I   цієї   Інструкції,   відповідь   не
надходить, уважається,  що  згоду  на  реадмісію  особи державою -
членом ЄС отримано.

1.12. Прикордонний  та  інший  види  державного  контролю   і
пропуск осіб   через  державний  кордон  України  в  рамках  Угоди
( 994_851  )  здійснюються  відповідно  до  чинного  законодавства
України.

1.13. Про  адміністративне  затримання  особи,  прийнятої  за
процедурою  реадмісії,  уповноважений   орган   України   письмово
повідомляє  прокурора  протягом  двадцяти чотирьох годин з моменту
затримання такої особи.

II. Порядок дій компетентних та уповноважених органів,
що здійснюють реадмісію осіб

2.1. Міністерство   внутрішніх   справ   України   та  органи
внутрішніх справ:

2.1.1. Після  отримання письмового запиту про реадмісію особи
від компетентного  органу  держави  -  члена  ЄС  здійснюють  його
обов'язкову  реєстрацію та визначають завдання уповноваженій особі
компетентного органу України та уповноваженому органу України.

2.1.2. Уповноважена особа компетентного органу України:

уживає заходів щодо перевірки інформації, зазначеної в запиті
про   реадмісію   особи,  шляхом  перевірки  за  обліками  Укрбюро
Інтерполу,    інформаційних    підрозділів    ГУМВС,    УМВС    та
Держприкордонслужби  з  метою  з'ясування  підстав  для  відмови у
в'їзді на територію України;

координує дії  уповноваженого  органу України щодо здійснення
перевірки інформації та участі в заходах з реадмісії;

готує відповідь  на  запит  про  реадмісію осіб компетентному
органу держави - члена ЄС, який був ініціатором такого запиту.

2.1.3. Начальник   (його   заступник)  уповноваженого  органу
України  після  отримання   запиту   про   реадмісію   особи   від
компетентного  органу  України розглядає його та визначає завдання
уповноваженій особі.

2.1.4. Уповноважена   особа   уповноваженого  органу  України
опрацьовує запит шляхом:

перевірки особи   за  обліками  адресно-довідкового  бюро  та
іншими  обліками  управлінь  (відділів)  у  справах  громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - У(В)ГІРФО);

підтвердження реєстрації місця  проживання  особи,  одержання
паспорта  громадянина  України,  паспорта  громадянина України для
виїзду за кордон;

підтвердження/спростування громадянства України;

перевірки інформації щодо оформлення  особою  документів  для
виїзду на постійне місце проживання за кордон.

2.2. Начальник (його заступник) уповноваженого органу України
письмово не пізніше ніж  за  добу  до  дати  здійснення  реадмісії
інформує  керівника відповідного органу охорони державного кордону
про дату,  час,  кількість осіб,  які підлягають реадмісії та  які
будуть   супроводжувати,   вид,  номер  та  термін  дії  проїзного
документа,  за  яким  здійснюється  реадмісія,  номери  паспортних
документів,    дійсних   для   перетинання   державного   кордону,
супроводжуючих осіб, вид та номерний знак транспортного засобу, що
прибуває до визначеного пункту пропуску через державний кордон.

2.3. Органи охорони державного кордону та їх підрозділи:

2.3.1. Після  отримання  запиту  про  реадмісію   особи   від
компетентного органу  держави  - члена ЄС начальник органу охорони
державного кордону чи особа, яка виконує його обов'язки, розглядає
запит  та визначає завдання відповідному підрозділу (уповноваженій
особі) органу охорони державного кордону щодо його опрацювання.

У разі  надходження запиту до відділу прикордонної служби він
терміново надсилається для розгляду до органу  охорони  державного
кордону  з наданням доповіді по команді та лінії центру управління
службою.

2.3.2. Уповноважена    особа   опрацьовує   запит,   здійснює
перевірку наданої інформації з використанням інформаційних баз.  У
разі уточнення інформації запит направляється до:

Служби безпеки  України  з  метою  перевірки   інформації   в
інтересах  забезпечення  безпеки України,  захисту прав і законних
інтересів  громадян  України  та  інших  осіб,  які  проживають  в
Україні;

Міністерства закордонних справ України з  метою  встановлення
фактів  оформлення іноземним громадянам та особам без громадянства
віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію;

Міністерства внутрішніх справ України з метою перевірки особи
за обліками У(В)ГІРФО.

За результатами   перевірки   уповноважена   особа  доповідає
начальникові органу  охорони  державного  кордону  чи  особі,  яка
виконує  його обов'язки,  пропозиції по суті запиту,  надає проект
відповіді  та  після   прийнятого   рішення   надсилає   відповідь
компетентному органу держави - члена ЄС.

2.3.3. Після направлення позитивної  відповіді  компетентному
органу держави  -  члена  ЄС  уповноважений  структурний підрозділ
(уповноважена особа) органу охорони  державного  кордону  здійснює
заходи  щодо  підготовки до виконання процедури реадмісії.  З цією
метою начальник органу охорони  державного  кордонучи  особа,  яка
виконує  його  обов'язки,  підписує наказ про здійснення реадмісії
особи (осіб) та проводить інструктаж членів групи з реадмісії.

У наказі вказуються дата,  місце та строки реадмісії,  її вид
та процедура,  приймання чи передавання,  громадянство,  прізвище,
ім'я  та  по  батькові,  вид  та номери документів осіб,  за якими
здійснюється реадмісія, підстава для реадмісії, прізвища, імена та
по батькові  членів  групи  з  реадмісії (старший групи,  експерт,
медичний  працівник,  інші  фахівці),  забезпечення   транспортним
засобом та звітність за результатами проведеної реадмісії.

2.3.4. Процедура реадмісії здійснюється  в  пунктах  пропуску
через  державний  кордон  на  території  запитуючої держави або на
погодженій між компетентними або  уповноваженими  органами  сторін
території (місці).

2.3.5. Після прибуття групи з реадмісії до визначеного пункту
пропуску  старший  цієї  групи  уточнює  взаємодію  з  начальником
відділу прикордонної служби з питань забезпечення режимних заходів
під  час  здійснення реадмісії,  здійснення прикордонного та інших
видів контролю і пропуску складу групи з реадмісії  та  осіб,  які
підлягають реадмісії, через державний кордон.

2.3.6. У   визначений   час   старший   групи   з   реадмісії
зустрічається  на  лінії  кордону  з  представником  компетентного
органу суміжної держави - члена ЄС (у разі здійснення реадмісії  в
автомобільному   пункті   пропуску),  після  чого  члени  групи  з
реадмісії переходять у визначене місце для здійснення реадмісії.

2.3.7. Під    час    здійснення    реадмісії    уповноважений
орган України вивчає отримані від компетентного органу  держави  -
члена  ЄС  матеріали  стосовно особи,  яка підлягає реадмісії,  та
з'ясовує відповідність наведеної в них інформації свідченням  цієї
особи.  З  цією  метою  уповноваженою  особою  групи  з  реадмісії
проводиться інтерв'ювання особи,  яка підлягає реадмісії, а у разі
адміністративного  затримання особи також проводиться її особистий
огляд, огляд її речей та вилучення речей і документів  у  порядку,
установленому   статтями   264   та   265   Кодексу   України  про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ),  про  що  складається
протокол, а також з'ясовується стан здоров'я особи.

2.3.8. За результатами процедури  реадмісії  складається  акт
приймання-передавання  особи (далі - Акт),  наведений у додатку до
Інструкції,  на кожну реадмісовану особу у двох примірниках,  який
підписується  старшими  груп  та експертами (перший примірник Акта
передається представникам суміжної  держави  -  члена  ЄС,  другий
обліковується  уповноваженим підрозділом органу охорони державного
кордону).

У разі   здійснення   реадмісії   в  пунктах  пропуску  через
державний  кордон  для  повітряного,  залізничного  або  морського
сполучення  Акт  з  урахуванням  вимог пункту 3.2 розділу III цієї
Інструкції підписується уповноваженою особою компетентного  органу
України  та представником супроводження,  що доставив реадмісовану
особу.

До Акта  додаються  документи,  визначені  в  додатках 1-4 до
Угоди ( 994_851 ),  матеріальні цінності,  особисті речі  та  інші
документи особи.

2.3.9. Після  проходження  прикордонного   та   інших   видів
державного  контролю  склад  групи та реадмісовані особи у разі їх
затримання в адміністративному  порядку  на  транспортному  засобі
доставляються  до  органу  охорони державного кордону,  після чого
прийнята   особа   поміщається    для    здійснення    відповідних
адміністративних та процесуальних дій у пункт тимчасового тримання
(далі - ПТТ) відповідно до Інструкції про порядок  тримання  осіб,
затриманих   органами  Державної  прикордонної  служби  України  в
адміністративному порядку за порушення законодавства про державний
кордон  України  і  за  підозрою у вчиненні злочину,  затвердженої
наказом Адміністрації Державної прикордонної  служби  України  від
30.06.2004  N  494  (  z0886-04  ),  зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 15.07.2004 за N 886/9485.

2.3.10. За  результатами  виконання  реадмісії  старший групи
доповідає рапортом,  до якого додає оформлені  під  час  реадмісії
матеріали,  начальникові  органу  охорони  державного  кордону або
особі, яка його заміщає, та по лінії центру управління службою.

2.3.11. Облік  реадмісованих  осіб здійснюється уповноваженим
підрозділом   органу   охорони   державного    кордону,    відділу
прикордонної служби та по лінії центру управління службою.

2.3.12. З     реадмісованими      особами      представниками
оперативно-розшукових підрозділів   органів   охорони   державного
кордону та регіональних органів Служби безпеки України  відповідно
до статті  8  Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12  )  можуть  проводитися  співбесіди.  Для  цього   центр
управління  службою  органу охорони державного кордону інформує їх
про дату, час та місце реадмісії.

2.3.13. Начальник   органу  охорони  державного  кордону  або
особа,  яка  виконує  його  обов'язки,  може  доручити   здійснити
реадмісію  особи  відділу  прикордонної служби з урахуванням вимог
підпункту 2.3.3 пункту 2.3 розділу II цієї Інструкції.

2.3.14. У   разі   здійснення  процедури  реадмісії  відділом
прикордонної   служби   начальник   відділу   визначає   в   плані
оперативно-службової діяльності   склад  групи,  режимні  та  інші
заходи  із  забезпечення  реадмісії  осіб  з   урахуванням   вимог
підпунктів 2.3.7 та 2.3.8 пункту 2.3 розділу II цієї Інструкції.

Результати здійснення    процедури    реадмісії    доводяться
телеграмою   начальникові   органу   охорони  державного  кордону,
відображаються в рапорті старшого зміни  прикордонних  нарядів  та
доповідаються   по   лінії   центру   управління  службою.  Рапорт
уповноваженої  особи,  яка  здійснила  реадмісію,  з   матеріалами
реадмісії  в  строки,  визначені в наказі,  надсилається до органу
охорони державного кордону.

2.4. У разі повідомлення особою, реадмісія якої погоджується,
уповноваженого органу  про  обставини,  визначені  у підпунктах a)
та b) пункту 4 статті  10  Угоди  (  994_851  ),  здійснюється  їх
перевірка.   Результати   перевірки   вказуються   у  рішенні  про
видворення іноземця або особи без громадянства за межі України,  а
за  умов  підтвердження  існування  таких  обставин  реадмісія  не
здійснюється до їх припинення.

2.5. У разі встановлення імплементаційним  протоколом  іншого
порядку  реадмісії осіб застосовуються положення,  визначені таким
протоколом.

III. Дії уповноважених органів
під час реадмісії особи
в пункті пропуску через державний кордон

3.1. У разі здійснення реадмісії  органами  внутрішніх  справ
керівник   органу   охорони  державного  кордону  після  отримання
письмової інформації від органів внутрішніх справ  про  здійснення
реадмісії направляє начальникові відповідного відділу прикордонної
служби телеграму  щодо  залучення  до  складу  групи  з  реадмісії
представників органів внутрішніх справ та сприяння їм у здійсненні
реадмісії особи.  У телеграмі зазначається  інформація  про  дату,
час,  прізвище,  ім'я та по батькові особи, яка підлягає реадмісії
(приймання чи передавання), вид, номер та термін дії документа, за
яким здійснюється реадмісія,  прізвища, імена та по батькові осіб,
які її супроводжують,  та номери їх паспортних документів, дійсних
для   перетинання   державного   кордону,  вид  та  номерний  знак
транспортного засобу,  що прибуває до визначеного пункту  пропуску
через державний кордон.

3.2. Після  отримання телеграми від начальника органу охорони
державного кордону начальник відділу прикордонної служби  здійснює
підготовку до  участі  в  реадмісії відповідно до підпунктів 2.3.7
та 2.3.8 пункту 2.3 розділу II цієї Інструкції.

3.3. Після прибуття представників органу внутрішніх справ  до
визначеного  пункту  пропуску  через  державний  кордон  начальник
відділу  прикордонної  служби   або   його   заступник   перевіряє
повноваження  посадових осіб згідно з телеграмою начальника органу
охорони  державного  кордону  і  наданими  документами,  наявність
документів на право перетинання ними державного кордону та уточнює
взаємодію під час здійснення реадмісії.

3.4. Після завершення  процедури  реадмісії  на  кожну  особу
складається Акт в трьох примірниках, який підписується керівниками
груп  сторін  та  іншими  учасниками  складу  групи  з  реадмісії,
здійснюється прикордонний, митний та інші види державного контролю
реадмісованої особи  (осіб)  (перший  примірник  Акта  передається
представникам суміжної держави - члена ЄС, другий - представникові
органу  внутрішніх  справ,  третій   обліковується   уповноваженим
підрозділом органу охорони державного кордону).  До Акта додаються
документи,  визначені  в  додатках  1-4  до  Угоди  (  994_851  ),
матеріальні цінності, особисті речі та інші документи особи.

3.5. Після  проходження  всіх видів державного контролю орган
внутрішніх справ доставляє та поміщає  прийняту  особу  до  пункту
тимчасового  перебування  іноземців та осіб без громадянства,  які
незаконно перебувають в  Україні  (далі  -  ПТПІ),  відповідно  до
Типового  положення про пункт тимчасового перебування іноземців та
осіб  без  громадянства,  які  незаконно  перебувають  в  Україні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003
N 1110 ( 1110-2003-п ).

3.6. Начальник відділу прикордонної  служби  за  результатами
виконання  процедури  реадмісії  органом внутрішніх справ здійснює
заходи,  передбачені абзацом другим підпункту  2.3.14  пункту  2.3
розділу II цієї Інструкції.

IV. Прикінцеві положення

4.1. На кожну особу,  реадмісію якої погоджено,  оформляється
особова справа,  до якої долучаються: запит про реадмісію особи та
відповідь     на     нього,    матеріали    перевірки,    протокол
прикордонно-представницької зустрічі,  Акт  з  доданими  до  нього
документами  та  їх  копіями,  протокол особистого огляду,  огляду
речей та вилучення речей і документів (за наявності),  довідка про
стан здоров'я,  копії  документів  компетентних  органів держави -
члена ЄС, пояснення реадмісованої особи та інші документи.

4.2. Відповідно до  пункту  3  частини  четвертої  статті  50
Кодексу  адміністративного  судочинства  України  (  2747-15  ) та
частини п'ятої статті  32  Закону  України  "Про  правовий  статус
іноземців  та осіб без громадянства" ( 3929-12 ) органи внутрішніх
справ та органи охорони державного  кордону  в  межах  компетенції
невідкладно  звертаються  до  адміністративного суду з позовом про
затримання та примусове видворення з України реадмісованої особи.

4.3. За рішенням адміністративного  суду  про  затримання  та
примусове   видворення  реадмісованої  особи  уповноважений  орган
України,  що звернувся до суду, доставляє та розміщує його до ПТПІ
відповідно   до   Положення   про  пункт  тимчасового  перебування
іноземців та осіб без громадянства,  які незаконно  перебувають  в
Україні,   затвердженого  наказом  Міністерства  внутрішніх  справ
України від 16.10.2007 N  390  (  z1268-07  ),  зареєстрованого  у
Міністерстві юстиції України 14.11.2007 за N 1268/14535.

Адміністрація ПТПІ  вживає  заходів  щодо  ідентифікації   та
видворення поміщених осіб за межі території України.

4.4. У разі якщо протягом трьох місяців після реадмісії особи
буде встановлено,  що вимоги,  викладені в статтях 2  та  3  Угоди
( 994_851  ),  не виконані,  компетентний орган України застосовує
процедурні положення, передбачені статтею 4 Угоди.

4.5. Усі витрати на транспортування,  що виникли у зв'язку  з
реадмісією  та здійсненням транзитного проїзду відповідно до Угоди
994_851   ),   а   також   витрати   запитуваної   сторони   на
транспортування й утримання, які стосуються повернення осіб згідно
зі статтею 4 Угоди, здійснюються відповідно до статті 12 Угоди.

4.6. Облік  реадмісованих  осіб  здійснюється   компетентними
органами України:

4.6.1 у Державній прикордонній службі України:

у пунктах  пропуску  через  державний  кордон  - інспекторами
прикордонної служби за  допомогою  програмно-технічних  комплексів
автоматизації прикордонного контролю ІТС "Гарт-1/П";

в органах охорони державного  кордону  -  посадовими  особами
підрозділів з реадмісії,  роботи з іноземцями та адміністративного
провадження за допомогою ІТС "Гарт-5" у межах своїх повноважень;

4.6.2 у  Міністерстві внутрішніх справ України - працівниками
органів у справах громадянства,  імміграції та реєстрації фізичних
осіб ГУМВС,  УМВС шляхом складання та направлення до інформаційних
підрозділів ГУМВС,  УМВС облікових документів  (алфавітна  картка,
дактилоскопічна карта та фотокартка).

4.7. Інформація   про  реадмісованих  осіб  відображається  у
щодобових зведеннях по лінії центрів управління службою.

4.8. Компетентні органи України раз  на  півріччя  здійснюють
взаємообмін інформацією щодо реадмісованих осіб.

4.9. Захист   і   передача   даних   про  реадмісованих  осіб
здійснюються у спосіб та за  умов,  визначених  статтею  13  Угоди
( 994_851 ).

4.10. Контроль  за станом виконання Угоди ( 994_851 ) в межах
компетенції здійснюється Міністерством внутрішніх  справ  України,
органами  внутрішніх справ,  Адміністрацією Державної прикордонної
служби України та регіональними управліннями не рідше одного  разу
на квартал під час роботи в органах охорони державного кордону,  а
представниками органів охорони державного кордону -  щомісяця  під
час роботи в підпорядкованих підрозділах.

Директор Державного департаменту
 у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації
 фізичних осіб МВС України
 полковник міліції                                     Є.В.Мамонов

Перший заступник директора
 Департаменту охорони
 державного кордону - начальник
 управління по роботі
 з іноземцями, дізнання
 та адміністративного провадження
 генерал-майор                                        Б.М.Марченко
 

Додаток
                                      до Інструкції про порядок
                                      дій органів внутрішніх справ
                                      та органів охорони
                                      державного кордону
                                      з реалізації положень Угоди
                                      між Україною та Європейським
                                      Співтовариством
                                      про реадмісію осіб
 

АКТ
                   приймання-передавання особи

"___" ___________ 20__ рік
 

Цей акт складений в пункті пропуску "___________________" про
                                             (найменування)

те, що __________________________________________________________,
                 (посада, звання, прізвище, ініціали)

з однієї сторони, та ____________________________________________,
                         (посада, звання, прізвище, ініціали)

з другої сторони, о ________ год. _________ хв. за київським часом
"___" _________________ 20__ року перший передав, а другий прийняв
громадянина(ку) _________________________________________________:
                                  (держава)

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________

Дата та місце народження ____________________________________

Місце проживання ____________________________________________

Стать _______________________________________________________

Мова, якою розмовляє особа __________________________________

Документ, що посвідчує особу, _______________________________
                                  (тип документа, номер документа,
                                         ким та коли виданий)

_________________________________________________________________

Неповнолітні діти, які передаються з особою _________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
     Дані  про  звернення  особи до компетентних органів держави -
члена ЄС з приводу отримання статусу біженця _____________________
                                               (місто, орган та
                                             результати звернення)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
     З  особою  передані  такі  матеріальні  цінності (транспортні
засоби, вантаж, речі тощо): ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
     Причини і обставини затримання особи: _______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
     Результати  розгляду  матеріалів  справи  про адміністративне
правопорушення ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
     Перелік документів, що додаються до акта: ___________________

__________________________________________________________________
        (документ, що посвідчує особу, постанова, протокол

про адміністративне затримання, схема місця затримання,
                   пояснення затриманого тощо)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
     Заяви    (інформація)    представників    Сторін    під   час
приймання-передавання:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
    (обов'язково вказувати про наявність чи відсутність заяв,
               звання, підпис, прізвище, ініціали)

Заяви та скарги особи:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
     (обов'язково вказувати про наявність чи відсутність заяв
        та скарг, підпис, прізвище, ініціали особи (осіб))

_________________________________________________________________
      (підпис, прізвище та ініціали особи, яка приймається)

Цей акт складений у двох примірниках українською та _________
мовами. Обидва тексти ідентичні і мають однакову чинність. Сторони
обмінялися примірниками.

Передав: ____________________      Прийняв: _____________________
               (посада)                           (посада)

_____________________________      ______________________________

_____________________________      ______________________________
  (звання, підпис, прізвище,          (звання, підпис, прізвище,
          ініціали)                           ініціали) 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості