English | Українська

Розпорядження КМУ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 15 червня 2011 р.
N 653-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо
інтеграції мігрантів в українське
суспільство на 2011-2015 роки  

1. Затвердити   план  заходів  щодо  інтеграції  мігрантів  в
українське суспільство на 2011-2015 роки, що додається.

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади:

подавати щороку до 15 березня Міністерству  внутрішніх  справ
інформацію  про  стан  виконання плану заходів,  затвердженого цим
розпорядженням,  для її  узагальнення  та  подання  до  15  квітня
Кабінетові Міністрів України;

забезпечити виконання   зазначеного  плану  заходів  у  межах
бюджетних призначень на відповідний рік.
 

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2011 р. N 653-р

ПЛАН
заходів щодо інтеграції мігрантів
в українське суспільство на 2011-2015 роки

1. Провести:

1) аналіз:

узгодженості законодавства у  сфері  праці,  освіти,  охорони
здоров'я,  соціального  забезпечення,  міграції  та у разі потреби
внести   Кабінетові   Міністрів   України   проекти    відповідних
нормативно-правових актів.

ДМС, Мін'юст, Мінсоцполітики, МВС,
МОНмолодьспорт, Мінкультури, МОЗ та
інші заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.

2011-2012 роки;

процедури визнання  іноземних  дипломів   про   освіту,   які
видаються   мігрантам,   зокрема  біженцям,  на  їх  відповідність
міжнародним нормам  і  стандартам  та  у  разі  потреби  розробити
механізм   оцінювання   та   підтвердження   професійних  знань  і
кваліфікації  мігрантів,  зокрема  біженців,  визнання  зазначених
дипломів.

МОНмолодьспорт, Мінкультури, МВС,
ДМС, Мінсоцполітики, Мін'юст, МОЗ,
МЗС за участю регіонального
представництва Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців у
Білорусі, Молдові та Україні (за
згодою), представництва Міжнародної
організації з міграції в Україні (за
згодою), національного координатора
Міжнародної організації праці в
Україні (за згодою).

2011-2012 роки;

2) роботу  із  залучення  в  установленому порядку додаткових
коштів,  зокрема коштів міжнародних  організацій,  для  здійснення
заходів з інтеграції мігрантів в українське суспільство.

МВС, ДМС, МОНмолодьспорт,
Мінсоцполітики, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

2011-2015 роки.

2. Розробити:

уніфіковані програми   вивчення  української  мови,  історії,
культури, державного устрою України, навчально-методичні посібники
щодо адміністративно-територіального устрою України, законодавства
з питань  права,  праці,  освіти,  охорони  здоров'я,  соціального
забезпечення  із  залученням у разі потреби технічної допомоги для
їх перекладу на іноземні мови.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики,
Мінкультури, МОЗ, МЗС, ДМС, Мін'юст,
МВС, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації за участю
регіонального представництва
Управління Верховного комісара ООН у
справах біженців у Білорусі, Молдові
та Україні (за згодою),
представництва Міжнародної
організації з міграції в Україні (за
згодою), національного координатора
Міжнародної організації праці в
Україні (за згодою).

2011-2012 роки;

кваліфікаційні вимоги до осіб,  які  подають  клопотання  про
прийняття до громадянства України,  та створити систему визначення
рівня їх володіння українською мовою з урахуванням пропозицій Ради
Європи.

МОНмолодьспорт, Мінкультури, МВС,
ДМС, МЗС.

2011-2012 роки;

методичні рекомендації  щодо   визначення   рівня   володіння
українською мовою особами, які подають клопотання про прийняття до
громадянства України,  та пропозиції стосовно встановлення  єдиних
вимог щодо визначення рівня підготовки зазначених осіб.

МОНмолодьспорт, Мінкультури, МВС,
ДМС, МЗС.

2011-2015 роки;

методичні рекомендації щодо  надання  працівниками  державної
служби   зайнятості   допомоги   у  працевлаштуванні,  професійній
підготовці,  перепідготовці,  підвищенні кваліфікації  українських
мігрантів, які повернулися в Україну.

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт,
Мінкультури, Мін'юст, ДМС, МОЗ, МЗС
за участю регіонального
представництва Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців у
Білорусі, Молдові та Україні (за
згодою), представництва Міжнародної
організації з міграції в Україні (за
згодою), національного координатора
Міжнародної організації праці в
Україні (за згодою).

2011-2012 роки.

3. Запровадити  курси базової підготовки мігрантів з вивчення
державного устрою України,  Конституції України  (  254к/96-ВР  ),
історії,  культури,  системи  соціального  забезпечення  і охорони
здоров'я,  а також додаткові  заняття  для  дітей  мігрантів,  які
навчаються   у   випускних   класах   загальноосвітніх  навчальних
закладів,  з метою  підготовки  їх  до  вступу  у  вищі  навчальні
заклади.

МОНмолодьспорт, Мінкультури,
Мінсоцполітики, МОЗ, МВС, ДМС за
участю регіонального представництва
Управління Верховного комісара ООН у
справах біженців у Білорусі, Молдові
та Україні (за згодою).

2011-2012 роки.

4. Розробити навчальні  програми  та  запровадити  відповідні
курси  з  метою  залучення дітей мігрантів,  зокрема біженців,  до
навчального  процесу  та  їх  адаптації  до  шкільного  середовища
загальноосвітніх  навчальних  закладів  з урахуванням рекомендацій
Ради Європи.

МОНмолодьспорт, ДМС.

2011-2012 роки.

5. Визначити навчальні заклади,  на базі яких запроваджуються
курси з вивчення української мови,  історії,  культури, державного
устрою  України  у  регіонах  найбільшої  концентрації  мігрантів,
зокрема  біженців,  а  також  у  разі  потреби  внести  Кабінетові
Міністрів України пропозиції стосовно  встановлення  єдиних  вимог
щодо визначення рівня підготовки зазначених осіб.

МОНмолодьспорт, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

2011-2012 роки.

6. Забезпечити:

інформування українських   мігрантів,   які   повернулися   в
Україну,  в  тому  числі  з  використанням  Інтернету,  з   питань
зайнятості,  провадження  підприємницької діяльності,  соціального
забезпечення та охорони здоров'я.

МЗС, Мінекономрозвитку, МВС, ДМС,
        Мінсоцполітики, Мінкультури,
                 МОНмолодьспорт, МОЗ, Пенсійний фонд
України.

2011-2015 роки;

надання психологічної  допомоги  українським  мігрантам,  які
повернулися в Україну.

МОНмолодьспорт, МОЗ, Мінсоцполітики,
       МВС, ДМС, Рада міністрів Автономної
       Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.

2011-2012 роки. 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості