English | Українська

Розпорядження КМУ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 5 січня 2011 р.
N 2-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції інтегрованого управління кордонами
 

1. Затвердити  план   заходів   щодо   реалізації   Концепції
інтегрованого   управління   кордонами,  схваленої  розпорядженням
Кабінету Міністрів  України  від  27  жовтня  2010   р.   N   2031
( 2031-2010-р   )  (Офіційний  вісник  України,  2010  р.,  N  83,
ст. 2918), що додається.

2. Центральним та місцевим органам  виконавчої  влади,  іншим
державним  органам,  відповідальним  за  виконання  плану заходів,
подавати щороку до 15 березня Адміністрації Державної прикордонної
служби  інформацію  про  стан  його  виконання для узагальнення та
подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України.

3. Адміністрації Державної прикордонної  служби,  центральним
та  місцевим  органам  виконавчої  влади,  іншим державним органам
забезпечити   виконання   плану   заходів,    затвердженого    цим
розпорядженням, у межах бюджетних призначень на відповідний рік.
 

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 31
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. N 2-р

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції
інтегрованого управління кордонами
 

1. Забезпечити:

1) супроводження у Верховній Раді  України  проектів  Законів
України:

Про біженців   та   осіб,   які  потребують  додаткового  або
тимчасового захисту (реєстраційний номер 7252).

Мін'юст, МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби.

До прийняття Закону;

Про внесення  змін  до деяких законодавчих актів України щодо
здійснення  попереднього  документального   контролю   у   пунктах
пропуску через митний кордон України (реєстраційний номер 2766).

Міністерство економічного розвитку
і торгівлі, Держмитслужба.

До прийняття Закону;

Про внесення змін до Закону України "Про  приєднання  України
до  Протоколу  про  внесення  змін  до  міжнародної  конвенції про
спрощення та гармонізацію митних  процедур"  (реєстраційний  номер
0192).

Держмитслужба.

До прийняття Закону;

2) розроблення  законопроекту  про  внесення  змін  до Закону
України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) щодо порядку відключення
кінцевого  обладнання та першочергового надання телекомунікаційних
послуг підрозділам спеціально уповноваженого  центрального  органу
виконавчої влади в галузі митної справи.

Держмитслужба.

2011 рік;

3) виконання  положень  міжнародних  договорів,  що регулюють
питання забезпечення безпеки державного кордону.

Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС, Держмитслужба, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.

Постійно;

4) укладення міжнародних договорів щодо:

державного кордону  в   Азовському   і   Чорному   морях   та
Керченській протоці, розмежування виключної (морської) економічної
зони  і  континентального  шельфу  між   Україною   і   Російською
Федерацією;

точок стику державного кордону України,  Російської Федерації
та Республіки Білорусь;  України,  Республіки Молдова та  Румунії;
України, Республіки Польща та Республіки Білорусь;

режиму державного   кордону,   співробітництва   та  взаємної
допомоги з прикордонних питань з Республікою  Молдова,  Російською
Федерацією та Республікою Білорусь.

МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби,
заінтересовані центральні та місцеві
органи виконавчої влади, інші
державні органи.

2011-2015 роки;

внесення змін до угод між Урядом України і  Урядом  Угорської
Республіки,  Урядом  України  і  Урядом Румунії,  Урядом України і
Урядом Республіки  Польща  про  пункти  пропуску  через  державний
кордон   після   виділення   в  рамках  Європейського  інструменту
сусідства і партнерства  грантів  на  розбудову  пунктів  пропуску
через державний кордон.

Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС,
Держмитслужба, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі,
заінтересовані центральні та місцеві
органи виконавчої влади, інші державні
органи.

2011-2013 роки;

внесення змін і доповнень  до  міжнародних  угод  про  пункти
пропуску через державний кордон з метою оптимізації їх мережі.

Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС, Держмитслужба, заінтересовані
центральні та місцеві органи виконавчої
влади.

2011-2015 роки;

співробітництва під    час    здійснення    контролю    осіб,
транспортних  засобів  і товарів,  що переміщуються через спільний
державний кордон.

Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС,
Держмитслужба, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.

2011-2015 роки;

взаємного визнання окремих результатів  митного  контролю  та
оформлення,  а  також  накладеного  митного забезпечення у процесі
здійснення     митних     процедур     під     час     перетинання
українсько-російського кордону.

Держмитслужба, МЗС, Адміністрація
Держприкордонслужби.

2011 рік;

реадмісії осіб з державами походження незаконних мігрантів та
державами їх транзитного прямування.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС.

2011-2015 роки;

створення спільних   із   суміжними   державами    контактних
(консультаційних) пунктів на державному кордоні.

Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС,
Держмитслужба.

2011-2014 роки;

запровадження спільного  патрулювання  державного  кордону  з
підрозділами прикордонних органів суміжних держав.

Адміністрація Держприкордонслужби.

2011-2015 роки;

фінансування ЄС  у  рамках секторальної бюджетної підтримки у
сфері управління кордонами.

Міністерство економічного розвитку і
торгівлі, Мінфін, Адміністрація
Держприкордонслужби, Держмитслужба,
МВС, МЗС.

2011 рік;

5) здійснення  демаркації  державного  кордону  з Республікою
Молдова, Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби,
заінтересовані центральні та місцеві
органи виконавчої влади, інші державні
органи.

2011-2015 роки;

6) підвищення ефективності діяльності суб'єктів інтегрованого
управління кордонами із  забезпечення  дотримання  прав  і  свобод
людини  та  протидії  корупції під час виконання покладених на них
функцій.

Адміністрація Держприкордонслужби, МВС,
МЗС, Держмитслужба, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
інші державні органи.

Постійно;

7) продовження   реалізації   спільних  проектів  міжнародної
технічної допомоги у сфері інтегрованого управління  кордонами  та
започаткування нових проектів у зазначеній сфері.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, МВС, МЗС, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі,
заінтересовані центральні та місцеві
органи виконавчої влади.

2011-2015 роки;

8) імплементацію  Рамкових стандартів забезпечення безпеки та
спрощення  процедур  міжнародної   торгівлі   Всесвітньої   митної
організації ( 976_003 ) в митну справу.

Держмитслужба, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.

2011-2015 роки;

9) вивчення досвіду інтегрованого управління кордонами  інших
держав та його запровадження в Україні.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, МВС, МЗС.

2011-2015 роки;

10) видання  стратегічного  бюлетеня  з  питань  прикордонної
безпеки "Інтегроване управління кордонами в Україні".

Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС,
МВС, Держмитслужба.

2012-2015 роки.

2. Створення чотирирівневої системи контролю  за  в'їздом  та
перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства, шляхом:

1) приведення  нормативних  актів  щодо  процедури оформлення
візових документів у закордонних дипломатичних установах України у
відповідність із стандартами ЄС.

МЗС, МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби.

2011-2014 роки;

2) створення  бази  даних   про   іноземців   та   осіб   без
громадянства,  які  подали  заяву про оформлення візи для в'їзду в
Україну,  в тому числі тих,  яким було відмовлено в їх видачі,  та
визначення  механізму передачі інформації про зазначених заявників
від  МЗС  до  Адміністрації  Держприкордонслужби,  МВС  та   інших
правоохоронних органів.

МЗС, МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби.

2011-2014 роки;

3) удосконалення роботи консульських посадових  осіб  України
за  кордоном  щодо з'ясування підстав для в'їзду іноземців та осіб
без громадянства в Україну.

МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби,
МВС.

2011-2015 роки;

4) проведення   спільних  з  прикордонними  (правоохоронними)
органами суміжних держав профілактичних операцій щодо виявлення та
припинення   каналів   переправлення  незаконних  мігрантів  через
спільний державний кордон на основі результатів оцінки ризиків.

Адміністрація Держприкордонслужби, МВС,
заінтересовані державні органи.

Постійно;
 

5) удосконалення  механізму:  обміну  інформацією  з   питань
протидії  незаконній  міграції  з  прикордонними органами суміжних
держав.

Адміністрація Держприкордонслужби.

2011-2012 роки;

проведення співбесід   з   іноземцями    та    особами    без
громадянства, які в'їжджають в Україну.

Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС.

2011 рік;

координації діяльності державних органів, що здійснюють різні
види контролю під час перетинання державного  кордону  або  беруть
участь  у  забезпеченні  режиму державного кордону,  прикордонного
режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, МВС, МЗС, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.

2011-2012 роки;

здійснення контролю за перебуванням в  Україні  іноземців  та
осіб без громадянства з урахуванням європейських стандартів.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС, заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, інші державні органи.

2011-2013 роки;

ідентифікації, тримання   та   видворення   за  межі  України
іноземців та осіб без громадянства,  затриманих за  вчинення  ними
правопорушень.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби.

2011-2013 роки;

6) визначення механізму:

внесення біометричних    даних    у   візові   документи   та
використання  таких  даних  під   час   здійснення   прикордонного
контролю.

МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби,
МВС, заінтересовані державні органи.

Після прийняття відповідного Закону;

проведення моніторингу стану транскордонної і
транснаціональної організованої злочинності.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби,
заінтересовані державні органи.

Постійно;

контролю за  виїздом  з  України  іноземців   та   осіб   без
громадянства,  стосовно  яких  уповноваженими  державними органами
прийнято  рішення  про  примусове   видворення   або   добровільне
повернення.

Адміністрація Держприкордонслужби, МВС,
заінтересовані державні органи.

2011-2012 роки;

обміну між  суб'єктами  інтегрованого  управління   кордонами
інформацією  про  видачу  віз,  в'їзд  в Україну (виїзд з України)
іноземців та осіб без громадянства,  їх  тимчасове  перебування  в
Україні,  відмову  або  заборону  в'їзду  іноземцям  та особам без
громадянства  в  Україну,  продовження  (скорочення)   строку   їх
перебування   в  Україні,  вчинені  правопорушення,  приймання  та
передавання іноземців та осіб без громадянства відповідно до  угод
про реадмісію осіб.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС, МВС, заінтересовані центральні
органи виконавчої влади, інші державні
органи.

2011-2012 роки;

обміну між  суб'єктами  інтегрованого  управління   кордонами
відкритою  знеособленою  статистичною та аналітичною інформацією з
питань протидії незаконному  переміщенню  через  державний  кордон
наркотичних засобів, зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби,
заінтересовані державні органи.

2011-2014 роки;

7) створення міжвідомчого віртуального координаційного центру
з питань протидії незаконній міграції.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС, заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, інші державні органи.

2011 рік;

8) проведення суб'єктами інтегрованого  управління  кордонами
спільної оцінки міграційних ризиків.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС, заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, інші державні органи.

Постійно;

9) проведення  суб'єктами  інтегрованого управління кордонами
оцінки існуючих і потенційних  ризиків  під  час  набуття  особами
статусу  біженця  в  Україні  та розроблення механізму контролю за
перебуванням зазначених осіб в Україні.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби,
заінтересовані державні органи.

2011-2012 роки;

10) проведення  суб'єктами інтегрованого управління кордонами
аналізу  діяльності  щодо  продовження  або   скорочення   терміну
перебування   в   Україні  іноземців  та  осіб  без  громадянства,
прийняття рішень про заборону їх в'їзду в Україну  та  опрацювання
пропозицій  щодо  внесення відповідних змін до нормативно-правових
актів.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби,
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, інші державні органи.

2011-2012 роки.

3. Вжити заходів до активізації співробітництва:

1) з міжнародними організаціями,  установами та  структурами,
зокрема:

з Європейською   агенцією  з  питань  управління  оперативним
співробітництвом   на   зовнішніх   кордонах   держав   -   членів
Європейського  Союзу  у  проведенні аналізу ризиків,  забезпеченні
обміну  інформацією,  участі  у  проведенні   спільних   операцій,
виконанні    спеціалізованих    програм    підготовки    персоналу
Держприкордонслужби.

Адміністрація Держприкордонслужби.

2011-2015 роки;

з Інтерполом,    Європолом     та     іншими     міжнародними
правоохоронними  установами  щодо  проведення  спільних  заходів з
протидії   транскордонній   і   транснаціональній    організованій
злочинності,  боротьби з корупцією,  підготовки персоналу,  обміну
інформацією.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби,
заінтересовані державні органи.

2011-2015 роки;

у рамках  Форуму Чорноморського прикордонного співробітництва
щодо реалізації спільних  ініціатив  і  програм  у  сфері  безпеки
державного   кордону,   підготовки   персоналу,  обміну  досвідом,
проведення спільних скоординованих заходів.

Адміністрація Держприкордонслужби.

2011-2015 роки;

з Місією Європейської Комісії з надання допомоги  в  питаннях
кордону  в  Україні та Республіці Молдова щодо обміну інформацією,
спільного аналізу ризиків, підготовки персоналу, надання технічної
допомоги   прикордонним  і  митним  органам,  забезпечення  участі
експерта-спостерігача Місії Європейської Комісії у роботі спільної
робочої  групи з демаркації центральної (придністровської) ділянки
українсько-молдовського державного кордону.

Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС,
Держмитслужба.

Протягом дії мандату Місії Європейської
Комісії;

2) з прикордонними та митними органами суміжних держав щодо:

діяльності прикордонного   представництва   із   забезпечення
безперебійного пропуску осіб, товарів і транспортних засобів через
державний кордон, запобігання виникненню конфліктних ситуацій.

Адміністрація Держприкордонслужби,
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, інші державні органи.

2011-2014 роки;

створення спільних  груп  з  аналізу  ризиків  та  підготовки
пропозицій у сфері безпеки державного кордону.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба.

2011-2015 роки;

обміну інформацією,  зокрема  попередньою,   про   товари   і
транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон.

Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби.

2011-2012 роки;

обміну досвідом щодо використання новітніх технічних  засобів
контролю, спостереження та інформаційно-комунікаційних технологій.

Адміністрація Держприкордонслужби, МВС,
Держмитслужба.

Постійно;

взаємодії під час здійснення контрольних процедур  у  пунктах
пропуску через державний кордон.

Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС,
Держмитслужба.

2011-2015 роки;

визначення процедури погодження строку і порядку  будівництва
(реконструкції)  пунктів  пропуску  через  державний  кордон та їх
пропускної спроможності.

Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби, заінтересовані
центральні та місцеві органи виконавчої
влади, інші державні органи.

2011-2015 роки;

3) шляхом участі у засіданнях:

робочих груп    Організації    Чорноморського    Економічного
Співробітництва;

ради Всесвітньої  митної  організації,  технічних  та   інших
комітетів Організації.

Держмитслужба.

Постійно.

4. Створити    єдиний    інформаційний    простір   суб'єктів
інтегрованого управління кордонами шляхом удосконалення:

1) механізму  обміну  даними   в   інтегрованій   міжвідомчій
інформаційно-телекомунікаційній   системі   "Аркан"   щодо   осіб,
транспортних засобів і вантажів, які перетинають державний кордон.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, МВС, МЗС,
заінтересовані державні органи.

2011-2012 роки;

2) інтегрованої    інформаційно-телекомунікаційної    системи
Держприкордонслужби.

Адміністрація Держприкордонслужби.

2011-2012 роки;

3) телекомунікаційної  складової інтегрованих
інформаційно-телекомунікаційних  систем   Держприкордонслужби   та
Держмитслужби.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба.

2011-2015 роки;

4) системи захисту інформації про особу (персональних  даних)
під  час  її  одержання,  використання,  поширення та зберігання в
інформаційних   системах   суб'єктів   інтегрованого    управління
кордонами.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, МВС, МЗС, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
інші державні органи.

Постійно.

5. Привести процедуру пропуску через державний  кордон  осіб,
транспортних  засобів і товарів у відповідність із стандартами ЄС,
забезпечивши:

1) перехід   до   застосування   Єдиного    адміністративного
документа  ЄС під час будь-яких процедур,  пов'язаних з експортом,
імпортом, транзитом товарів.

Держмитслужба.

2011-2013 роки;

2) розроблення  та  запровадження  нових   технологій
прикордонного   та   митного   контролю  у  пунктах  пропуску  для
повітряного та морського сполучення.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба.

2011-2012 роки;

3) спрощення прикордонних процедур, застосування поглибленого
контролю осіб і транспортних засобів на основі аналізу ризиків  та
оперативної інформації.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
інші державні органи.

2011-2012 роки;

4) комісійне оформлення вантажних суден  шляхом  застосування
вільної практики.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
інші державні органи.

2011-2012 роки;

5) удосконалення механізму виявлення викрадених автомобілів з
числа тих, що переміщуються через державний кордон.

Адміністрація Держприкордонслужби, МВС,
Держмитслужба.

2011-2012 роки;

6) створення  разом  з  прикордонними  і   митними   органами
Республіки  Польща  спільної  робочої групи з координації пропуску
через державний  кордон  учасників  та  гостей  фінальної  частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС,
Держмитслужба.

I квартал 2012 року;

7) запровадження:

європейської трирівневої    системи    перевірки   паспортних
документів у пунктах пропуску через державний кордон.

Адміністрація Держприкордонслужби.

2011-2012 рік;

інноваційних підходів  до технічного оснащення прикордонних і
митних органів та їх  підрозділів  технічними  засобами  контролю,
відеоспостереження тощо.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба.

2011-2015 роки;

контролю перетинання державного кордону громадянами  України,
іноземцями та особами без громадянства з використанням електронних
карток.

Адміністрація Держприкордонслужби.

2011-2012 року;

8) дотримання принципів вибірковості та достатності  під  час
здійснення  прикордонного  та  митного  контролю на основі аналізу
ризиків.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба.

2011-2015 роки;

9) облаштування   пунктів  пропуску  через  державний  кордон
шляхом:

визначення (погодження) разом із суміжними державами переліку
і  місць  розташування  таких пунктів пропуску,  порядку,  строків
будівництва та розвитку їх інфраструктури;

врегулювання питання    спільного    використання     споруд,
обладнання   контрольних   органів,   делегування  повноважень  та
погодження спільних технологій прикордонного та митного  контролю,
порядку  взаємного  визнання  їх результатів,  а також накладеного
митного забезпечення під час перетинання державного кордону.

Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби, МЗС,
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади.

2011-2015 роки;

10) виконання  функцій  митних  органів  під  час  здійснення
митного контролю та митного  оформлення  на  підставі  міжнародних
стандартів ISO.

Держмитслужба.

2011-2014 роки;

11) запровадження   процедури   митного  контролю  товарів  і
транспортних  засобів  з  використанням   функціонального   модуля
"Фільтр   пункту   пропуску",   автоматизованої   системи  митного
оформлення Держмитслужби.

Держмитслужба.

2011-2012 роки;

12) поетапне  впровадження  багатофункціональної  комплексної
системи "Електронна митниця".

Держмитслужба.

2011-2015 роки;

13) створення   єдиного   диспетчерського   центру   на  базі
інформаційно-телекомунікаційних систем.

Держмитслужба.

2011-2013 роки;

14) продовження роботи з ЄС з метою досягнення  домовленостей
щодо  обміну  попередньою  інформацією  про  товари  та транспорті
засоби,  що переміщуються через державний кордон в рамках торгівлі
з  державами  -  членами ЄС та приєднання України до Конвенції про
спрощення  формальностей  у  торгівлі  товарами  (  987_012  )   і
Конвенції про спільну транзитну процедуру.

Держмитслужба, Мін'юст, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі, МЗС.

2012-2015 роки.

6. Удосконалити систему охорони державного кордону шляхом:

1) розвитку інформаційної, оперативної, технічної та фізичної
складових частин цієї системи.

Адміністрація Держприкордонслужби.

2011-2015 роки;

2) визначення  механізму спільного з правоохоронними органами
суміжних країн моніторингу обстановки,  аналізу  ризиків  у  сфері
безпеки державного кордону;

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, МВС, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
інші державні органи.

2011-2012 роки;

3) удосконалення    механізму     контролю     за     суднами
(плавзасобами), які перебувають у територіальному морі.

Адміністрація Держприкордонслужби,
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, інші державні органи.

2012-2014 роки;

4) створення  інформаційно-телекомунікаційних систем контролю
та спостереження за локальними ділянками державного кордону.

Адміністрація Держприкордонслужби.

2011-2015 роки.

7. Вжити заходів для підвищення професійного рівня  персоналу
шляхом:

1) започаткування спільних проектів з підготовки персоналу із
суміжними державами.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
інші державні органи.

2011-2015 роки;

2) проведення спільних тренінгів, консультацій, конференцій з
питань інтегрованого управління кордонами.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, МВС, МЗС, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
інші державні органи.

2011-2015 роки;

3) удосконалення:

навчальних програм  підготовки  персоналу Держприкордонслужби
та  Держмитслужби   з   урахуванням   методик   і   програм,   які
застосовуються в державах - членах ЄС;

системи мовної  підготовки  персоналу  Держприкордонслужби та
Держмитслужби.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.

2011-2012 роки.

8. Забезпечити  розвиток   співробітництва   та   координацію
діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами шляхом:

1) створення   Міжвідомчої   робочої   групи   з  координації
діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, МВС, МЗС, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
 інші державні органи.

2011 рік;

2) удосконалення   взаємодії   між  суб'єктами  інтегрованого
управління кордонами з  питань  протидії  незаконному  переміщенню
через державний кордон наркотичних засобів,  зброї, боєприпасів та
вибухових речовин.

Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби, МВС,
заінтересовані центральні органи
виконавчої влади, інші
державні органи.

2011-2012 роки;

3) удосконалення системи обміну  інформацією  між  суб'єктами
інтегрованого управління кордонами.

Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, МВС, МЗС, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади,
інші державні органи.

2011-2012 роки.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості