English | Українська

УВАГА! ТЕРМІН ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОДОВЖЕНО. ТЕНДЕР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСИСТЕМИ «НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДМС» (UA1-2018-3059)

Тема: УВАГА! ТЕРМІН ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОДОВЖЕНО. ТЕНДЕР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСИСТЕМИ «НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДМС» (UA1-2018-3059)
Опубліковано: 23.08.2018
Стан: закрите
Дата завершення: 
11.10.2018

Міжнародна організація з міграції (надалі МОМ) запрошує до участі в тендері Постачальників послуг для розробки спеціального програмного забезпечення підсистеми «Навчання працівників Державної міграційної служби (ДМС)» у рамках проекту «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні» (IMMIS), для чого складається цей Запит пропозицій.

Пропозиція повинна бути дійсною не менше 45 календарних днів з дати відкриття тендерних пропозицій, про що повинно бути чітко зазначено в комерційній пропозиції. Ціни мають бути зазначені в євро, без ПДВ. Комерційні пропозиції з ПДВ будуть відхилені.

Більш детальна інформація зазначена в прикріпленому архіві документації Запиту пропозицій нижче у оголошенні. 

ЗП включає наступні документи:

Частина I: Інструкції для Постачальників послуг

Частина II: Технічна пропозиція - стандартні форми

Частина III: Фінансова пропозиція - стандартні форми

Частина IV: Технічне завдання

Частина V: Типовий Договір про надання послуг

Додаток А. Інформаційний листок постачальника

Додаток В. Кодекс поведінки постачальника

Додаток С. Декларація про тендерне забезпечення

До Запиту пропозицій додається Інструкція для постачальників послуг, яка включає в себе кваліфікаційні, технічні та адміністративні вимоги, зразки форм, яких постачальникам необхідно дотримуватися, щоб підготувати та представити свої тендерні пропозиції на розгляд МОМ.

Пропозиції  для надання Комісії мають бути дійсні протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дня відкриття комерційних пропозицій (наступний робочий день після кінцевого терміну подання пропозицій) та повинні супроводжуватися Декларацією тендерного забезпечення (Додаток С).

Оригінали комерційних пропозицій та підтверджуючих документів згідно з нижчезазначеним переліком, включаючи Декларацію тендерного забезпечення,  доправляються до Комісії у Представництво МОМ в Україні в запечатаному конверті, на якому повинні бути зазначені номер та назва тендеру «UA1-2018-3059 - Розробки спеціального програмного забезпечення підсистеми «Навчання працівників ДМС».

Комерційну пропозицію необхідно подати у закритому конверті за адресою:

Міжнародна Організація з Міграції (МОМ), Представництво в Україні

Комісія з оцінки тендерних пропозицій

вул. Михайлівська, 8.

м. Київ,

01001,

Україна

Оригінали пропозицій повинні бути подані особисто або поштою до Представництва МОМ не пізніше 17:00 11 жовтня 2018 р.

Разом із поданням оригіналів комерційних пропозицій, постачальники повинні розмістити електронні версії документів на відкритому сервісі файлового обміну (Dropbox, OneDrive тощо) та  надіслати посилання для завантаження папки з файлами на електронну адресу iomkievtenders@iom.int не пізніше 17:00 11.10.2017. У темі листа із посиланням для завантаження електронної версії пропозиції необхідно вказати: UA1-2018-3059 – [найменування учасника (без дужок)] – Електронна пропозиція

Пропозиції, надані пізніше вказаного терміну, не прийматимуться до розгляду.

Разом з оригіналом комерційної пропозиції (технічної та фінансової) компанії, зацікавлені в участі у тендері надають наступну підтверджуючу інформацію та документи:

  1. Профіль компанії та інформаційний листок постачальника (Додаток А, надається окремим файлом);
  2. Декларація тендерного забезпечення (додаток С);
  3. Копія свідоцтва про реєстрацію компанії державними органами в Україні або за її межами;
  4. Копія документу на підтвердження  податкового ідентифікаційного номеру та свідоцтво про реєстрацію платника податку та місцевих податків, виданого відповідним державним органом в Україні або за її межами;
  5. Резюме та підтверджуючі документи спеціалістів, які будуть залучені постачальником до виконання завдання, що демонструє належну кваліфікацію персоналу;
  6. Підписаний Кодекс поведінки постачальника (Додаток В, надається окремим файлом);
  7. Довідка банку про відкриття банківського рахунку і відсутність заборгованості по кредитних платежах
  8. Перелік основних угод укладених Компанією за останні 5 років на виконання подібних проектів;
  9. Рекомендаційні листи від клієнтів;
  10. У разі потенційного залучення субпідрядників, компанії, зацікавлені до участі у тендері, надають перелік документів, що підтверджують спроможність компанії – субпідрядника, а саме: а) Профіль компанії; b) Свідоцтво про реєстрацію компанії державними органами в Україні або за її межами; c) копії документів на підтвердження  податкового ідентифікаційного  номеру та платника місцевих податків, виданого відповідним державним органом в Україні або за її межами;  d) резюме та підтверджуючі документи залучених спеціалістів, що демонструють належну кваліфікацію персоналу; е) Перелік основних угод укладених підрядником за останні 5 років на виконання подібних проектів, а також рекомендації клієнтів.

Питання та запити довідкової інформації необхідно надсилати на електронну адресу: iomkievtenders@iom.int не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до дати завершення тендеру. В темі листа необхідно вказати: “UA1-2018-3059 – Запит за роз’ясненнями, до уваги Анни Козаченко”. МОМ надасть відповідь на запит письмово електронним листом. У разі необхідності внесення суттєвих змін або роз’яснень, викликаних запитом, письмові копії відповіді МОМ (включаючи роз'яснення запиту, але без зазначення джерела запиту) будуть опубліковані у відповідному розділі на сайті МОМ в Україні для всіх потенційних учасників (http://www.iom.org.ua/en/tenders/current-tenders).

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-які пропозиції, відміняти процес відбору або відхиляти всі пропозиції в будь-який час до підписання Угоди без жодних зобов’язань по відношенню до Постачальників послуг.

 

Тендерна документація: 
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості