English | Українська

УВАГА! СПИСОК ДОДАТКІВ ДОПОВНЕНО. ТЕРМІН ПОДАННЯ ПРЕКВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАЯВОК ПРОДОВЖЕНО. ЗАПРОШЕННЯ ДО ПРЕКВАЛІФІКАЦІЙНОГО ВІДБОРУ НА ПОСЛУГИ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОЇ МІЖВІДОМЧОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (ІТС) «АРКАН» (UA1-2018-3083)

Тема: УВАГА! СПИСОК ДОДАТКІВ ДОПОВНЕНО. ТЕРМІН ПОДАННЯ ПРЕКВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАЯВОК ПРОДОВЖЕНО. ЗАПРОШЕННЯ ДО ПРЕКВАЛІФІКАЦІЙНОГО ВІДБОРУ НА ПОСЛУГИ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОЇ МІЖВІДОМЧОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (ІТС) «АРКАН» (UA1-2018-3083)
Опубліковано: 25.10.2018
Стан: закрите
Дата завершення: 
16.11.2018

Міжнародна організація з міграції (МОМ) - це міжурядова організація, заснована у 1951 році, яка дотримується принципу, що гуманна та впорядкована міграція є благом як для мігрантів, так і для суспільства.

У рамках проекту Підтримка управління міграцією та притулком в Україні, Комісія з оцінки та порівняння пропозицій Представництва МОМ в Україні запрошує зацікавлені сторони (далі – Заявників) надати свої прекваліфікаційні документи та прийняти участь у тендері на надання послуг із модернізації інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) «Аркан» (далі – Послуги).

Інструкція з попереднього кваліфікаційного відбору супроводжується наступними додатками:

Додаток 1 – Супровідний лист

Додаток 2 – Форма прекваліфікації учасника

Додаток 3 – Перелік виконаних подібних проектів

Додаток 4 – Перелік технічних тренінгів, пройдених технічним персоналом

Додаток 5 – Інформаційний листок постачальника

Додаток 6 – Форма відгуку клієнта

Додаток 7 – Кодекс поведінки постачальників

Комплект документів з попереднього кваліфікаційного відбору, включаючи всі додатки, можна завантажити в архіві нижче.

Кінцевий срок подання всіх прекваліфікаційних заявок та необхідних супровідних документів встановлено на 14:00 годину за східноєвропейським часом, 16 листопада 2018.

Заявники подають комплект документів прекваліфікаційної заявки у паперовому вигляді у запечатаному конверті з поміткою “Заявка на прекваліфікацію/UA1-2018-3083/Назва компанії Заявника”” до 14:00 години за східно-європейським часом, 16 листопада 2018 до:

Комісії з оцінки та порівняння пропозицій

Міжнародна організація з міграції,

Представництво в Україні

вул. Михайлівська, 8, м.Київ, 01001, Україна

Разом із поданням оригіналів прекваліфікаційних заявок, Заявники повинні розмістити електронні версії документів на відкритому сервісі файлового обміну (Dropbox, OneDrive тощо) та  надіслати посилання для завантаження папки з файлами на електронну адресу iomkievtenders@iom.int не пізніше 14:00 ЕЕТ, 16 листопада 2018. У темі листа із посиланням для завантаження електронної версії пакету прекваліфікаційної заявки необхідно вказати: «Подання прекваліфікаційної заявки / UA1-2018-3083 – / найменування компанії Заявника».

Зацікавлені Заявники мають надіслати попереднє підтвердження участі у тендері на електронну адресу iomkievtenders@iom.int (у довільній формі, із зазначенням назви, імені та контактних даних контактної особи) не пізніше 11:00 14.11.2018 р. Попереднє підтвердження не буде розглядатися як зобов’язання до участі в тендері, та може бути відкликано учасником у будь-який момент до вказаної кінцевої дати надання комерційних пропозицій.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-які заявки, відміняти процес відбору або відхиляти всі заявки в будь-який час до підписання Договору без жодних зобов’язань по відношенню до Заявників.

Комісія з оцінки та порівняння пропозицій

Представництва МОМ в Україні

 

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості