English | Українська

УВАГА! НАДАНО ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ. ТЕНДЕР НА ПОСТАЧАННЯ ТА ДОСТАВКУ IT ОБЛАДНАННЯ ТА ЛІЦЕНЗІЙ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІСНУЧОЇ АПАРАТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (UA-2020-1268)

Тема: УВАГА! НАДАНО ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ. ТЕНДЕР НА ПОСТАЧАННЯ ТА ДОСТАВКУ IT ОБЛАДНАННЯ ТА ЛІЦЕНЗІЙ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІСНУЧОЇ АПАРАТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (UA-2020-1268)
Опубліковано: 18.05.2020
Стан: закрите
Дата завершення: 
29.05.2020

МОМ, в рамках проекту «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні (IMMIS)», запрошує зацікавлених Постачальників подавати свої комерційні пропозиції на постачання та доставку IT обладнання та ліцензій для модернізації існучої апаратної інфраструктури Міністерства закордонних справ України.

Детальна інформація з приводу цього тендеру знаходиться в архіві з тендерною документацією нижче.

Документація Запиту пропозицій включає наступні документи:

Розділ I.          Загальна інструкція для Постачальників

Розділ II.         Стандартні форми:

Додаток А    Форма тендерної пропозиції

Додаток B    Прайс-лист

Додаток С    Технічна специфікація

Додаток D   Типова Угода-Замовлення

Додаток E    Перелік постачальників послуг з гарантійного обслуговування

Додаток F    Кодекс поведінки постачальника

Додаток G   Інформаційний листок Постачальника

Додаток H   Декларація про тендерне забезпечення

Додаток І     Гарантія авансового платежу

Постачальники надають такі документи та інформацію як частину своєї Пропозиції:

a)   Форма тендерної пропозиції (Додаток А);

b)   Прайс-лист (додаток В);

c)   Технічна специфікація (Додаток С);

d)   Письмова (у довільній формі) згода учасника укласти Угоду за типовим шаблоном МОМ (Додаток D) у разі обрання учасника переможцем тендеру;

e)   Перелік постачальників послуг з гарантійного обслуговування (Додаток Е);

f)    Кодекс поведінки постачальника (Додаток F), скріплений підписом та печаткою, за наявності;

g)   Інформаційний листок Постачальника (Додаток G), скріплений підписом та печаткою, за наявності;

h)   Декларація про тендерне забезпечення (Додаток H);

i)    Профіль компанії (загальна презентація діяльності, досвіду учасника та рекомендацій);

j)    Свідоцтво про реєстрацію компанії державними органами в Україні або за її межами;

k)   Підтвердження статусу платника податків, виданого відповідним державним органом в Україні або за її межами;

l)    Чинне підтвердження відсутності заборгованостей із сплати податків та зборів (довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів);

m)  Авторизаційна форма виробника, копії документів, підтверджуючих статус офіційного або авторизованого реселера / партнера / дистриб’ютора виробника запропонованого обладнання;

n)   Копії документів, що підтверджують якість запропонованого обладнання, наприклад сертифікат якості, декларація відповідності, сертифікат дослідження конструкції тощо.

Постачальники повинні розмістити електронні версії документів пропозицій (з підписами та печатками) на відкритому сервісі файлового обміну (Dropbox, OneDrive тощо) та  надіслати посилання для завантаження папки з файлами на електронну адресу iomkievtenders@iom.int не пізніше 15:00 EEST 29.05.2020.

У темі листа із посиланням для завантаження електронної версії пропозиції необхідно вказати:

UA1-2020-1268 – [найменування учасника (без дужок)] – Електронна пропозиція

Пропозиція учасника повинна бути дійсною не менше 60 (шістдесяти) календарних днів з дня відкриття пропозицій (наступний день після остаточного терміну подання пропозицій), про що повинно бути чітко зазначено у пропозиції.

Ціни мають бути зазначені в євро, без ПДВ, на умовах постачання DDP Київ (Україна) (INCOTERMS 2010). Поставка Товару виконуватиметься в рамках офіційно зареєстрованого проекту міжнародної технічної допомоги, що, відповідно до постанови КМУ від 15.02.2002 №153, є підставою для отримання постачальником податкових пільг, зокрема, звільнення від нарахування ПДВ, що передбачено діючим законодавством та міжнародними договорами України. Пропозиції з ПДВ будуть відхилені.

У подальшому вибраний постачальник повинен зможе обрати валюту платежу: євро або українська гривня. У разі обрання української гривні валютою платежу, перерахунок у гривні здійснюватиметься відповідно до операційного обмінного курсу ООН на дату виконання платежу.

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php  

Зацікавлені постачальники можуть надсилати питання, пов’язані з ЗП та / або технічними специфікаціями, електронною поштою на iomkievtenders@iom.int не пізніше 3 (трьох) робочих днів до закінчення остаточного терміну подання пропозицій, зазначивши у темі листа:

UA1-2020-1268 – [найменування учасника (без дужок)] Запит роз’яснення, до уваги Анастасії Дан

МОМ надасть відповідь учаснику електронним листом. У разі необхідності внесення суттєвих змін або роз’яснень до ЗП, викликаних запитом, МОМ опублікує своє пояснення на офіційному веб-сайті МОМ для ознайомлення всіх потенційних постачальників без зазначення джерела запиту. Посилання на сайт: http://www.iom.org.ua/ua/tenders/current-tenders

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-які пропозиції, анулювати процес закупівлі або відхиляти всі пропозиції в будь-який час до підписання Договору не несучи жодної відповідальності перед постачальниками.

Тендерна документація: 
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості