English | Українська

УВАГА! УТОЧНЕНО СПЕЦИФІКАЦІЮ ПО ЛОТУ №2. ТЕРМІН ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОДОВЖЕНО! ТЕНДЕР НА ПОСТАЧАННЯ ТА ДОСТАВКУ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (UA-2020-1821)

Тема: УВАГА! УТОЧНЕНО СПЕЦИФІКАЦІЮ ПО ЛОТУ №2. ТЕРМІН ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОДОВЖЕНО! ТЕНДЕР НА ПОСТАЧАННЯ ТА ДОСТАВКУ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (UA-2020-1821)
Опубліковано: 07.10.2020
Стан: закрите
Дата завершення: 
16.10.2020

Міжнародна організація з міграції (МОМ) - це міжурядова організація, заснована у 1951 році, яка дотримується принципу, що гуманна та впорядкована міграція є благом як для мігрантів, так і для суспільства.

У рамках проекту «Гуманітарна та соціально-екомічна підтримка внутрішньо переміщених осіб та постраждлого населення на Сході України» МОМ запрошує зацікавлених Постачальників подавати свої комерційні пропозиції на постачання та доставку засобів індивідуального захисту.

Більш детальна інформація зазначена в прикріпленому архіві документації переглянутого Запиту пропозицій (ЗП) від 12.10.20 нижче в оголошенні. 

Цей ЗП складається з таких частин:

Розділ I.           Загальна інструкція для Постачальників

Розділ II.          Стандартні форми:

Додаток 1        Форма комерційної пропозиції

Додаток 2        Інформаційний листок Постачальника

Додаток 3        Кодекс поведінки постачальника

Додаток 4        Типова Угода-Замовлення

Постачальники надають такі документи та інформацію як частину своєї Пропозиції:

1)    Форма комерційної пропозиції (Додаток 1);

2)    Зображеннями/фото запропонованого товару та копії документів, що підтверджують якість та відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації та державним стандартам (сертифікати якості/відповідності на запропонований товар, висновки та декларації щодо результатів експертиз, декларації від виробників/імпортерів щодо відповідності товарів українським стандартам, діючим технічним умовам, технічним регламентам щодо медичних виробів та ЗІЗ або відповідність аналогічним вимогам тощо).

3)    Інформаційний листок Постачальника (Додаток 2), скріплений підписом та печаткою, за наявності;

4)    Свідоцтво про реєстрацію компанії державними органами в Україні або за її межами;

5)    Підтвердження статусу платника податків, виданого відповідним державним органом в Україні або за її межами;

6)    Кодекс поведінки постачальника (Додаток 3), скріплений підписом та печаткою, за наявності;

Зверніть увагу: Подаючи свою офіційну пропозицію у відповідь на цей запит Учасники підтверджують свою згоду укласти з МОМ типову Угоду, згідно з шаблоном, наведеним у Додатку 4, у разі повного або часткового прийняття МОМ поданої пропозиції.

Постачальники повинні розмістити електронні версії документів пропозицій (з підписами та печатками) на відкритому сервісі файлового обміну (Google Drive, Dropbox, OneDrive тощо) та  надіслати посилання для завантаження папки з файлами на електронну адресу iomkievtenders@iom.int не пізніше 14:00 (EEST) 16.10.2020.

У темі листа із посиланням для завантаження електронної версії пропозиції необхідно вказати:

UA1-2020-1821 – Найменування учасника – Електронна пропозиція

Ціни мають бути зазначені в гривні, без ПДВ, на умовах постачання DDP Краматорськ, Україна (INCOTERMS 2010). Товари, що закуповуються в рамках даного запиту, включені до Переліку товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Пропозиції з ПДВ будуть відхилені.

Пропозиція учасника повинна бути дійсною не менше 30 календарних днів з дати завершення подання пропозицій, про що повинно бути чітко зазначено у пропозиції.

Оцінка пропозицій буде здійснюватися по лотам запиту.

При проведенні оцінки пропозицій, з метою підтвердження якості та технічних характеристик товару, МОМ може звернутися до постачальників із запитом щодо надання зразків запропоноваго товару для подальшого розгляду МОМ.

Постачальники, які потребують будь-яких роз’яснень щодо змісту цього документа, можуть письмово повідомити про це МОМ на електронну адресу iomkievtenders@iom.int зазначивши у темі листа:

UA1-2020-1821 – найменування постачальника – Запит роз’яснення

МОМ відповість на будь-який запит на роз'яснення, отриманий включно до 14.10.2020 COB електронною поштою. У разі необхідності внесення суттєвих змін або роз’яснень, викликаних запитом, письмові копії відповіді МОМ (включаючи роз'яснення запиту, але без зазначення джерела запиту) будуть опубліковані у відповідному розділі на сайті МОМ в Україні для всіх Постачальників.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку пропозицію відміняти процес закупівлі та відхиляти всі пропозиції в будь-який час до укладання Угоди Замовлення чи Договору. При цьому МОМ не несе жодної відповідальності перед Постачльником(-ами) та не зобов’язана інформувати Постачальника(-ів) про причини дій МОМ.

Тендерна документація: 
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості