English | Українська

ЗАПИТ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ – Підвищення обізнаності молоді щодо безпечної міграції та працевлаштування (UA1-2021-3002.1)

Тема: ЗАПИТ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ – Підвищення обізнаності молоді щодо безпечної міграції та працевлаштування (UA1-2021-3002.1)
Опубліковано: 14.06.2021
Стан: закрите
Дата завершення: 
05.07.2021

Строки

Код запиту щодо підтвердження зацікавленості UA1-2021-3002.1

Опубліковано (дата) – 14.06.2021

Граничний термін для подачі запитів для роз’яснень – 2.07.2021

Граничний термін подачі заявки – 5.07.2021

Повідомлення про результати – 6.08.2021

Дата початку реалізації – 16.08.2021

Дата завершення реалізації  –  15.12.2021

Місце проведення

Усі області України

Галузь(зі) та сфера(и) спеціалізації

Підвищення обізнаності молоді щодо безпечної міграції та працевлаштування

Організація

Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні

Загальна інформація про проєкт

Даний конкурс впроваджується в рамках проєкту «Протидія торгівлі людьми в Україні» (CTIP) –    Фаза 3 за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД (USAID).

Очікувані результати

Щонайменше 15,000 молодих людей з різних областей України віком від 15 до 25 років підвищили свою обізнаність щодо безпечної міграції та працевлаштування.

Орієнтовний бюджет

Максимальний бюджет для охоплення однієї області становить 150,000 грн.

Критерії відбору

Назва

Опис

Вага

 

Актуальність пропозиції для досягнення очікуваних результатів

Актуальність пропозиції для досягнення очікуваних результатів, зазначених у технічному завданні МОМ та чіткість запропонованого бюджету

20

Життєздатність проєкту та співпраця із державними установами

Досвід співпраці із ключовими державними установами, що працюють із молоддю, а саме: професійно-технічними навчальними закладами, загальноосвітніми школами, вищими навчальними закладами.

20

 

Ефективність та логічна структура проєкту

Детально описана логічна структура та наявність системи індикаторів ефективності проєкту, що відповідають критеріям «SMART»[1]

20

 

 

 

Охоплення бенефіціарів

Інноваційний підхід та наявність детального опису процедури охоплення кінцевих бенефіціарів з використанням онлайн-квесту з безпечного працевлаштування, розробленого МОМ

20

 

Досвід роботи

Попередній досвід успішного впровадження аналогічних проєктів, або залучення до реалізації більшості ключових професійних співробітників, з принаймні трирічним відповідним досвідом роботи

20

Додатки

Опис

URL

ДОДАТОК A — Технічне завдання

 ДОДАТОК A Технічне завдання

ДОДАТОК B — Контрольний перелік довідкової інформації щодо виконавчого партнера

 ДОДАТОК B Контрольний перелік довідкової інформації щодо виконавчого партнера

ДОДАТОК C — Опитувальник із загальною інформацією щодо виконавчого партнера

ДОДАТОК C Опитувальник із загальною інформацією щодо виконавчого партнера

ДОДАТОК D — Шаблон Проєктного задуму

ДОДАТОК D Шаблон Проєктного задуму

ДОДАТОК Е – Шаблон бюджету витрат до Проєктного задуму

ДОДАТОК Е Шаблон бюджету витрат до Проєктного задуму

ДОДАТОК F — Шаблон Угоди про реалізацію проєкту

ДОДАТОК F Шаблон Угоди про реалізацію проєкту

ДОДАТОК G – Форма описового звіту

ДОДАТОК G Форма описового звіту

ДОДАТОК H – Форми фінансової звітності

ДОДАТОК H Форми фінансової звітності

Отримати додаткову інформацію про цю можливість партнерства та подати заявку можна за посиланням https://iom.org.ua/

Організації, які відповіли на це запрошення, мають довести здатність реалізувати всі перелічені заходи в рамках одного проєкту. Часткові заявки на окремі заходи не розглядаються.

МОМ залишає за собою право відхиляти/зменшувати обсяг запланованих заходів або запровадити нові/розширити обсяг поточних заходів. Заявник разом із Проєктним задумом повинен подати детальний бюджет проєкту. Запропонований Проєктний задум та бюджет до нього мають бути дійсними протягом терміну 60 календарних днів.

Усі заявники отримають письмове повідомлення про результати відбору протягом трьох тижнів після закінчення граничного терміну подання Проєктного задуму. Якщо заявник вимагає подальших роз’яснень, МОМ надасть відповідь із поясненням прозорості та об’єктивності проведеного процесу відбору.

МОМ залишає за собою право відмовити у розголошенні конкретних рішень, ухвалених Представництвом МОМ, з причин конфіденційності.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яке підтвердження зацікавленості, а також анулювати процес відбору та відхилити всі  підтвердження зацікавленості у будь-який час, і таким чином не несе жодної відповідальності перед відповідними виконавчими партнерами.

Для отримання додаткової інформації надішліть листа проєктним менеджерам з боку МОМ Ірині Мидловець та Анні Чернявській на електронну адресу imydlovets@iom.int та acherniavska@iom.int .

Інструкції щодо подання підтвердження зацікавленості

Цей документ містить інструкції щодо підготовки та подання Заявки, зокрема Додатку А: Інформація про виконавчого партнера.

 1. Заявка повинна подаватися до МОМ у електронному вигляді не пізніше 11.00 5 липня 2021 року на адресу: acherniavska@iom.int або, якщо розмір файлу перевищує 5 Мб, необхідно розмістити електронні версії документів, на відкритому сервісі файлового обміну (Dropbox, OneDrive тощо). Заявка подана пізніше не розглядатиметься. У темі електронного повідомлення необхідно чітко вказати номер та тему ЗПЗ: UA1-2021-3002.1 – Назва організації_Підвищення обізнаності молоді щодо безпечної міграції та працевлаштування.
 2. Потрібно надати детальний опис того, яким чином вимоги, зазначені у запиті МОМ щодо підтвердження зацікавленості (ЗПЗ) відповідатимуть можливостям, досвіду, знанням та компетенціям виконавчого партнера.
 3. Заявка повинна подаватися англійською або українською мовами та у форматі, встановленому МОМ у ЗПЗ. Потрібно надати всю необхідну інформацію, з чіткими та стислими відповідями на всі зазначені питання. Будь-яка заявка, яка не відповідає повністю та всебічно цим вимогам ЗПЗ, може бути відхилена.
 4. Заявка повинна містити:
  1. мотиваційний лист;
  2. належним чином оформлену документацію заявки, відповідно до ЗПЗ, підписану на всіх сторінках уповноваженим представником виконавчого партнера; та
  3. Інші належні документи.
 5. Заявки можуть бути змінені або відкликані у письмовій формі до граничного терміну подання, зазначеного в цьому ЗПЗ. Заявки не можуть бути змінені або відкликані після вказаного терміну.
 6. Виконавчий партнер несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням Заявки, а МОМ в жодному разі не несе відповідальність за такі витрати.
 7. МОМ в жодному разі не вимагатиме від виконавчих партнерів плати за подання заявки.
 8. Вся інформація, надана в письмовій формі або передана усно виконавчим партнером у зв’язку з цим ЗПЗ, вважається суворо конфіденційною. Виконавчий партнер не буде повідомляти таку інформацію або посилатися на неї будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди МОМ. Це зобов’язання залишається в силі й після завершення процесу відбору незалежно від результатів розгляду заявки виконавчого партнера.
 9. Відповідно до Принципів захисту інформації МОМ, вся інформація (або інформація з позначками «приватна/конфіденційна/фінансова»), отримана від виконавчих партнерів, а також будь-які персональні дані розглядатимуться МОМ як конфіденційні.
 10. Подання заявки виконавчим партнером означає надання згоди МОМ на обмін інформацією з тими, хто повинен її використовувати для оцінки та управління пропозицією.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку Заявку, а також анулювати процес і відхиляти всі Заявки у будь-який час і, таким чином, не несе жодної відповідальності перед відповідним виконавчим партнером або жодного зобов’язання повідомляти відповідного виконавчого партнера про підстави для своїх дій.[1] Абревіатура від «Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound» - тобто конкретні, вимірювані, реалістичні, відповідні, прив’язані до конкретних строків досягнення.

 

Тендерна документація: 
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості