English | Українська

ЗАПИТ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ (UA1-2021-3004)

Тема: ЗАПИТ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ (UA1-2021-3004)
Опубліковано: 10.08.2021
Стан: закрите
Дата завершення: 
31.08.2021

Запит щодо підтвердження зацікавленості

 1.   Строки

Код запиту щодо підтвердження зацікавленості

UA1-2021-3004

Опубліковано (дата)

11.08.2021

Граничний термін для подачі запитів для роз’яснень

26.08.2021

Граничний термін подачі заявки

31.08.2021

Повідомлення про результати

15.09.2021

Дата початку реалізації

01.11.2021

Дата завершення реалізації

31.08.2021

 1.   Місце проведення

Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Тернопільська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Запорізька, Одеська, Херсонська, Миколаївська області

 1.   Галузь(зі) та сфера(и) спеціалізації

Розбудова спроможності Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми

 1.   Організація

Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні

 1.   Загальна інформація про проєкт

Даний конкурс впроваджується в рамках проєкту «Протидія торгівлі людьми в Україні» (CTIP) –    Фаза 3 за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД (USAID).

 1.   Очікувані результати

В об’єднаних територіальних громадах, охоплених проектом є розуміння проблеми торгівлі людьми і забезпечується доступ до допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми

 1.   Орієнтовний бюджет

Максимальний бюджет для охоплення однієї області становить 675,000 грн.

 1.   Інша інформація
 2.   Критерії відбору

Назва

Опис

Вага

 

Актуальність пропозиції для досягнення очікуваних результатів

Актуальність пропозиції для досягнення очікуваних результатів, зазначених у технічному завданні МОМ та чіткість запропонованого бюджету

20

Життєздатність проєкту та співпраця із державними установами

Досвід співпраці із ключовими суб’єктами Національного механізму взаємодії на обласному та районному рівні

20

 

Ефективність та логічна структура проєкту

Детально описана логічна структура та наявність системи індикаторів ефективності проєкту, що відповідають критеріям «SMART»[1]

20

 

 

 

Охоплення бенефіціарів

Досвід у виявленні, перенаправленні та наданні допомоги особам. Які постраждали від торгівлі людьми

20

 

Досвід роботи

Попередній досвід успішного впровадження щонайменше двох  аналогічних проєктів, або залучення до реалізації більшості ключових професійних співробітників, з принаймні п’ятирічним відповідним досвідом роботи

20

 1.  Додатки

Опис

URL

ДОДАТОК A — Технічне завдання

https://iomint-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/akarelina_iom_int/EnkHy-WYRLZMmxKtlFrDS4sBCGxhkhpAXHrQzL9Uv5awUg?e=mUl7AN

 

ДОДАТОК B — Контрольний перелік довідкової інформації щодо виконавчого партнера

 https://iomint-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/akarelina_iom_int/EnkHy-WYRLZMmxKtlFrDS4sBCGxhkhpAXHrQzL9Uv5awUg?e=mUl7AN

 

ДОДАТОК C — Опитувальник із загальною інформацією щодо виконавчого партнера

https://iomint-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/akarelina_iom_int/EnkHy-WYRLZMmxKtlFrDS4sBCGxhkhpAXHrQzL9Uv5awUg?e=mUl7AN

 

ДОДАТОК D — Шаблон Проєктного задуму

https://iomint-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/akarelina_iom_int/EnkHy-WYRLZMmxKtlFrDS4sBCGxhkhpAXHrQzL9Uv5awUg?e=mUl7AN

 

ДОДАТОК Е – Шаблон бюджету витрат до Проєктного задуму

https://iomint-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/akarelina_iom_int/EnkHy-WYRLZMmxKtlFrDS4sBCGxhkhpAXHrQzL9Uv5awUg?e=mUl7AN

 

ДОДАТОК F — Шаблон Угоди про реалізацію проєкту

https://iomint-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/akarelina_iom_int/EnkHy-WYRLZMmxKtlFrDS4sBCGxhkhpAXHrQzL9Uv5awUg?e=mUl7AN

 

ДОДАТОК G – Форма описового звіту

https://iomint-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/akarelina_iom_int/EnkHy-WYRLZMmxKtlFrDS4sBCGxhkhpAXHrQzL9Uv5awUg?e=mUl7AN

 

ДОДАТОК H – Форми фінансової звітності

https://iomint-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/akarelina_iom_int/EnkHy-WYRLZMmxKtlFrDS4sBCGxhkhpAXHrQzL9Uv5awUg?e=mUl7AN

 

 1.  Отримати додаткову інформацію про цю можливість партнерства та подати заявку можна за посиланням

http://ukraine.iom.int/ua

Організації, які відповіли на це запрошення, мають довести здатність реалізувати всі перелічені заходи в рамках одного проєкту. Часткові заявки на окремі заходи не розглядаються.

МОМ залишає за собою право відхиляти/зменшувати обсяг запланованих заходів або запровадити нові/розширити обсяг поточних заходів. Заявник разом із Проєктним задумом повинен подати детальний бюджет проєкту. Запропонований Проєктний задум та бюджет до нього мають бути дійсними протягом терміну 60 календарних днів.

Усі заявники отримають письмове повідомлення про результати відбору протягом трьох тижнів після закінчення граничного терміну подання Проєктного задуму. Якщо заявник вимагає подальших роз’яснень, МОМ надасть відповідь із поясненням прозорості та об’єктивності проведеного процесу відбору.

МОМ залишає за собою право відмовити у розголошенні конкретних рішень, ухвалених Представництвом МОМ, з причин конфіденційності.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яке підтвердження зацікавленості, а також анулювати процес відбору та відхилити всі  підтвердження зацікавленості у будь-який час, і таким чином не несе жодної відповідальності перед відповідними виконавчими партнерами.

Для отримання додаткової інформації надішліть листа проєктнjve менеджерe з боку МОМ Анні Кареліній  на електронну адресу akarelina@iom.int .

Інструкції щодо подання підтвердження зацікавленості

Цей документ містить інструкції щодо підготовки та подання Заявки, зокрема Додатку А: Інформація про виконавчого партнера.

Заявка повинна подаватися до МОМ у електронному вигляді не пізніше 11.00 31 серпня 2021 року на адресу: akarelina@iom.int або, якщо розмір файлу перевищує 5 Мб, необхідно розмістити електронні версії документів, на відкритому сервісі файлового обміну (Dropbox, OneDrive тощо). Заявка подана пізніше не розглядатиметься. У темі електронного повідомлення необхідно чітко вказати номер та тему ЗПЗ: UA1-2021-3004 – Розбудова спроможності Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми_Назва організації.

 1. Потрібно надати детальний опис того, яким чином вимоги, зазначені у запиті МОМ щодо підтвердження зацікавленості (ЗПЗ) відповідатимуть можливостям, досвіду, знанням та компетенціям виконавчого партнера.
 2. Заявка повинна подаватися англійською або українською мовами та у форматі, встановленому МОМ у ЗПЗ. Потрібно надати всю необхідну інформацію, з чіткими та стислими відповідями на всі зазначені питання. Будь-яка заявка, яка не відповідає повністю та всебічно цим вимогам ЗПЗ, може бути відхилена.
 3. Заявка повинна містити:
  1. мотиваційний лист;
  2. належним чином оформлену документацію заявки, відповідно до ЗПЗ, підписану на всіх сторінках уповноваженим представником виконавчого партнера; та
  3. Інші належні документи.
 4. Заявки можуть бути змінені або відкликані у письмовій формі до граничного терміну подання, зазначеного в цьому ЗПЗ. Заявки не можуть бути змінені або відкликані після вказаного терміну.
 5. Виконавчий партнер несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням Заявки, а МОМ в жодному разі не несе відповідальність за такі витрати.
 6. МОМ в жодному разі не вимагатиме від виконавчих партнерів плати за подання заявки.
 7. Вся інформація, надана в письмовій формі або передана усно виконавчим партнером у зв’язку з цим ЗПЗ, вважається суворо конфіденційною. Виконавчий партнер не буде повідомляти таку інформацію або посилатися на неї будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди МОМ. Це зобов’язання залишається в силі й після завершення процесу відбору незалежно від результатів розгляду заявки виконавчого партнера.
 8. Відповідно до Принципів захисту інформації МОМ, вся інформація (або інформація з позначками «приватна/конфіденційна/фінансова»), отримана від виконавчих партнерів, а також будь-які персональні дані розглядатимуться МОМ як конфіденційні.
 9. Подання заявки виконавчим партнером означає надання згоди МОМ на обмін інформацією з тими, хто повинен її використовувати для оцінки та управління пропозицією.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку Заявку, а також анулювати процес і відхиляти всі Заявки у будь-який час і, таким чином, не несе жодної відповідальності перед відповідним виконавчим партнером або жодного зобов’язання повідомляти відповідного виконавчого партнера про підстави для своїх дій.


[1] Абревіатура від «Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound» - тобто конкретні, вимірювані, реалістичні, відповідні, прив’язані до конкретних строків досягнення.

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості