English | Українська

ЗАПИТ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ. Проведення опитування внутрішньо переміщених осіб у межах Національної системи моніторингу (UA1-2021-3012)

Тема: ЗАПИТ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ. Проведення опитування внутрішньо переміщених осіб у межах Національної системи моніторингу (UA1-2021-3012)
Опубліковано: 23.12.2021
Стан: закрите
Дата завершення: 
17.01.2022

ЗАПИТ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ 

 1. Строки

Код запиту щодо підтвердження зацікавленості

UA1-2021-3012 

Опубліковано (дата)

23.12.2021 

Граничний термін для подачі запитів для роз’яснень

11.01.2022 

Граничний термін подачі заявки

17.01.2022 

Повідомлення про результати

протягом трьох тижнів після подачі заявки 

Дата початку реалізації

21.02.2022 

Дата завершення реалізації

22.05.2022 

 1. Місце проведення

24 області України та місто Київ

 1. Галузь(-зі) та сфера(-и) спеціалізації

Опитування та статистика.

 1. Організація

Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні

 1. Загальна інформація про проєкт

У відповідь на потребу в регулярному моніторингу та в зборі точної інформації щодо соціально-економічних характеристик ВПО та їхніх домогосподарств, Міжнародна організація з міграції (МОМ) заснувала Національну систему моніторингу (НМС) на основі підходу Матриці відстеження переміщення (МВП), розробленого МОМ на глобальному рівні. НМС надає інформацію про комплексний профіль населення ВПО в Україні, включаючи фінансове становище та основні потреби, ситуацію на ринку праці, намір щодо мобільності та самооцінку інтеграції в місцеві громади у 24 областях України та місті Києві. Методологія дослідження забезпечує збір даних з використанням як кількісних, так і якісних методів дослідження. 

Для отримання актуальних даних щодо характеристик внутрішньо переміщених осіб та їхніх домогосподарств, а також їхніх потреб та проблем, МОМ має намір провести опитування ВПО та їхніх домогосподарств, які проживають у 24 областях України та місті Києві. Основною метою є збір та аналіз інформації щодо соціально-економічного профілю переміщеного населення та їхніх домогосподарств, включаючи ситуацію на ринку праці, доступність послуг, потреби, фінансову ситуацію та базові потреби, наміри щодо мобільності, а також інтеграцію в місцеві громади.

 1. Очікувані результати

Очікується, що втручання МОМ, спрямоване на збір та аналіз інформації щодо соціально-економічного профілю ВПО та їхніх домогосподарств, покращить доступність точних даних щодо переміщених осіб з розбивкою за статтю, віком та інвалідністю, які проживають у 24 областях країни та місті Києві. Ці дані закладуть основу для урядових та неурядових зацікавлених сторін при розробці науково обґрунтованої політики та програмних заходів реагування. 

 1. Орієнтовний бюджет

Учасники повинні розрахувати всі витрати, які необхідно покрити під час реалізації проєкту, та подати свої пропоновані бюджети у Додатку 10.

Заявки повинні оцінюватися на основі їхньої відповідності вимогам зазначеним в Технічному Завданні (ТЗ) з урахування критеріїв та їхньої ваги наведених нижче (Таблиця 1):

Таблиця 1 

Назва 

Опис 

 Вага 

 

ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

 

 

 

Конкретний попередній досвід, що відповідає завданню (макс.  15) 

Опис відповідного досвіду впровадження подібних проєктів. 

15 

Відповідність запропонованої методології та плану роботи Технічному завданню (макс. 40) 

Опис підходу та методології опитування (включаючи пропозиції до анкети), методів і режимів збору даних, дизайну вибірки та її обмежень, системи та процедур контролю якості, заходів щодо зменшення ризиків COVID-19, етичних міркувань дослідження тощо. 

10 

План роботи  

10 

Організація та персонал (наявність власної мережі інтерв'юерів вважається перевагою) 

10 

Технічна спроможність для виконання завдання (наприклад, засоби збору даних, засоби індивідуального захисту тощо) 

10 

Відповідна кваліфікація та компетентність основного професійного персоналу для виконання завдання * (макс. 25) 

Керівник проєкту (Провідний менеджер проєкту) 

Експерт зі статистики (Експерт з проєктування вибірки, провідний спеціаліст з дизайну вибірки)  

Фахівець з обробки даних (аналітик даних) 

Керівник/координатор роботи на місцях 

Інший персонал проєкту (адміністративний персонал) 

 

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ

 

 

Бюджет (макс. 20) 

Внесок ресурсу для підтримки реалізації проєкту 

10 

 

Ефективність витрат для імплементації та управління проєктом 

10 

Усього 

100 

Останні резюме, підписані запропонованим професійним персоналом та уповноваженим представником, який подає пропозицію. Інформація повинна включати кількість років роботи у фірмі та ступінь відповідальності на різних посадах за останні п'ять років.

 1. Додатки

Опис

Додаток 1 – Технічне завдання

Додаток 2 – Контрольний перелік довідкової інформації щодо виконавчого партнера

Додаток 3 – Інформація про виконавчого партнера

Додаток 4 – Шаблон Проєктного задуму з шаблоном мотиваційного листа

Додаток 5 – Шаблон Інформаційного листка постачальника

Додаток 6 – Шаблон Списку співробітників та резюме

Додаток 7 – Кодекс поведінки

Додаток 8 – Шаблон фінансової оцінки ВП

Додаток 9 – Шаблон Угоди про реалізацію проєкту

Додаток 10 – Шаблон Бюджету

Додаток 11 – Розподіл завдань, графік роботи команди та список субпідрядників

Додаток 12  –  Форми фінансової звітності

Отримати додаткову інформацію про цю можливість партнерства та подати заявку можна за посиланням ukraine.iom.int

Організації, які відповіли на це запрошення, мають довести здатність реалізувати всі перелічені заходи в рамках одного проєкту. Часткові заявки на окремі заходи не розглядаються.

МОМ залишає за собою право відхиляти/зменшувати обсяг запланованих заходів або запровадити нові/розширити обсяг поточних заходів на основі затверджених коштів для підтверджених компонентів проєкту та вимог Донора..

Усі Виконавчі партнери отримають письмове повідомлення про результати процесу відбору протягом трьох тижнів після граничного терміну подання заявки. Якщо заявник запросить додаткові роз'яснення, МОМ надасть відповідь, яка пояснюватиме прозорість та чесність процесу відбору.

МОМ залишає за собою право відмовити у розкритті специфіки рішення, прийнятого Представництвом МОМ, з причин, пов'язаних із конфіденційністю.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-який ЗПЗ, а також анулювати процес і відхиляти усі підтвердження зацікавленості у будь-який час і, таким чином, не несе жодної відповідальності перед відповідним Виконавчим партнером.

Для отримання додаткової інформації надішліть листа проєктному менеджеру з боку МОМ Клерка Проєкту Ms. KOLOMIIETS Anastasiia, на електронну адресу AKOLOMIIETS@iom.int .

Інструкції щодо подання підтвердження зацікавленості

 1. Заявка повинна подаватися до МОМ у електронному вигляді не пізніше 11.00 ранку 17 січня 2022 року на адресу: ipnms@iom.int та AKOLOMIIETS@iom.int або, якщо розмір файлу перевищує 7 Мб, необхідно розмістити електронні версії документів, на відкритому сервісі файлового обміну (Dropbox, OneDrive тощо). Заявка подана пізніше не розглядатиметься. У темі електронного повідомлення необхідно чітко вказати номер та тему ЗПЗ: UA1-2021-3012 – Проведення опитування внутрішньо переміщених осіб у межах Національної системи моніторингу_Назва НУО..

Повинно бути подано докладний опис того, як вимоги, вказані в Запиті щодо підтвердження зацікавленості, відповідатимуть можливостям, досвіду, знанням та компетенції Виконавчих партнерів.

 1. Заявка має бути подана англійською або українською мовами та у форматі, визначеному МОМ у ЗПЗ. Уся необхідна інформація має бути надана, чітко та лаконічно відповідаючи на всі зазначені пункти. Будь-яка заявка, яка не повністю та не всебічно відповідає цим вимогам ЗПЗ, може бути відхилена..
 2. Документ заявки повинен містити наступне: 
 1. Мотиваційний лист;  
 1. Належним чином оформлену документацію; та 
 1. Інші належні документи. 
 2. Заявки можуть бути змінені або відкликані у письмовій формі до граничного терміну подання, зазначеного в цьому Запиті щодо підтвердження зацікавленості. Заявки не можуть бути змінені або відкликані після вказаного терміну.
 3. Виконавчий(-і) партнер(-и) несе(-уть) усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням заявки, а МОМ в жодному разі не несе відповідальність за такі витрати.
 4. МОМ в жодному разі не вимагатиме від Виконавчих партнерів плати за подання заявки.
 5. Вся інформація, надана в письмовій формі або передана усно Виконавчими партнерами у зв’язку з цим ЗПЗ, вважається суворо конфіденційною. Виконавчий партнер не буде повідомляти таку інформацію або посилатися на неї будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди МОМ. Це зобов’язання залишається в силі й після завершення процесу відбору, незалежно від того, буде успішною заявка Виконавчого партнера чи ні.
 6. Відповідно до Принципів захисту інформації МОМ, вся інформація (або інформація з позначками «приватна/конфіденційна/фінансова»), отримана від Виконавчих партнерів, а також будь-які персональні дані розглядатимуться МОМ як конфіденційні.
 7. Подання заявки Виконавчим партнером означає надання згоди МОМ на обмін інформацією з тими, хто повинен її використовувати для оцінки цілей та управління заявкою.
 8. МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку заявку, а також анулювати процес і відхиляти усі заявки у будь-який час і, таким чином, не несе жодної відповідальності перед відповідним Виконавчим партнером або жодного зобов’язання повідомляти відповідного Виконавчого партнера про підстави для своїх дій.
Тендерна документація: 
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості