English | Українська

ООН розпочинає всесторонній діалог для покращення управління міграцією в Україні

10 березня 2021

Близько 100 представників уряду, громадянського суспільства, асоціацій мігрантів і діаспори, міжнародних організацій, академічних кіл та приватного сектору зібралися онлайн 25 лютого 2021 року щоб обговорити Аналітичну довідку ООН щодо міграції. Документ був спільно підготовлений всіма агентствами, фондами та програмами ООН в Україні з метою відображення загальної позиції ООН щодо міграції з та до України. Документ також містить конкретні рекомендації для поліпшення управління міграцією.

«Міграція має вирішальне значення для соціально-економічного розвитку України; вона є однією з ключових сфер у рамках співробітництва з Європейським Союзом, а також із країнами регіону та з-поза його меж», — зазначила Оснат Лубрані, Координаторка системи ООН в Україні.

COVID-19 загострив потребу у комплексній системі управління міграцією, як це передбачено Глобальним договором про безпечну, впорядковану і врегульовану міграцію, а також Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Внаслідок пандемії до чверті українських мігрантів можуть бути змушені повернутися в Україну, а грошові перекази мігрантів можуть зменшитися на 20%. Водночас особи, що повертаються, можуть зазнавати стигматизації як такі, що обтяжують внутрішній ринок праці.

«Довгий час Україна залишається країною походження трудових мігрантів. За різними оцінками, сьогодні налічується від 3 до 5 мільйонів українських трудових мігрантів», — сказав Ан Нгуєн, Голова Представництва МОМ в Україні. «Однак, оскільки економіка зростає, а попит на робочу силу не може бути задоволений всередині країни, ми ризикуємо спостерігати негативні економічні, соціальні та безпекові наслідки, оскільки приплив трудових ресурсів в Україну дедалі більше відбуватиметься з тіньового сектору, якщо не регулювати це належним чином», — додав він.

Безпечна, впорядкована і врегульована міграція з повним дотриманням прав людини є вирішальною для досягнення широкого кола Цілей Сталого Розвитку. Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року визнає позитивний вклад мігрантів у процес інклюзивного розвитку та багатоаспектність явища міграції. ЦСР визначають жінок, чоловіків та дітей-мігрантів як вразливу групу, що потребує захисту.  Українські трудові мігранти зазнають ризиків шахрайського вербування, експлуатації та зловживань: близько 260 тис. українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року. Минулого року МОМ, Агентство ООН з питань міграції, допомогло 1680 українцям, які постраждали від торгівлі людьми, у 25 країнах, а також в Україні. Водночас, Порядок денний 2030 визнає мігрантів рушійною силою розвитку. Вони є невід'ємною частиною економіки країн призначення та збагачують країни свого походження новими знаннями та навичками. Грошові перекази мігрантів мають життєво важливе значення для подолання бідності. У 2019 році такі перекази становили майже 16 млрд доларів США, що еквівалентно 10% ВВП України.

Представницька група ООН в Україні переконана, що ефективні заходи вимагають скоординованого підходу, який об'єднує зусилля керівництва держави та всього суспільства. Така стратегія приносить користь мігрантам і населенню та передбачає захист прав людини. Задля цього необхідно прискорити виконання Стратегії державної міграційної політики України, зміцнити потенціал зацікавлених сторін, інституціоналізувати механізми координації та зробити їх інклюзивними.

  • Необхідно зміцнити та посилити діалог і співпрацю з країнами призначення для дотримання прав людини та створення добре врегульованих і організованих транспортних коридорів, не залишаючи осторонь найбільш вразливих.
  • Канали грошових переказів повинні бути формалізовані та спрощені. Необхідно створити сприятливі внутрішні умови та систему заохочень як для того, щоб спонукати людей залишатися, так і для стимулювання постійного або тимчасового повернення українських мігрантів та представників діаспори та залучення їхніх інвестицій в ефективну економіку.
  • Особам, які повернулися до України через COVID-19, трудовим мігрантам, що не можуть виїхати з країни призначення, а також їхнім сім'ям має бути надана допомога в отриманні доходу та інтеграції на внутрішньому ринку праці. Представники цих спільнот, а також малого і середнього бізнесу потребують підтримки, щоб адаптуватися до мінливих потреб.
  • Потрібно відкрити шляхи безпечної та впорядкованої міграції до України за рахунок ефективного управління нерегульованою міграцією та надання доступу до ринку праці та офіційного працевлаштування відповідно до економічних вимог.

Діалог, який ініціювала презентація аналітичної довідки ООН, допоможе затвердити ці рекомендації та втілити їх у конкретних діях для використання переваг міграції та мінімізації негативних наслідків. Ґрунтуючись на результатах цього всестороннього діалогу з зацікавленими сторонами, Представницька група ООН в Україні прагне сформулювати нові зобов'язання з міграційної політики у межах нового партнерства з Урядом України.

 

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості