English | Українська

Пандемія COVID-19 — це нагода переосмислити людську мобільність

Женева, 3 червня 2020 року

Сьогодні Генеральний секретар ООН наполіг на тому, що глобальні зусилля в подоланні кризи COVID-19 залежатимуть від реагування громадських систем охорони здоров'я та всебічного відновлення, що включає всіх людей. Мережа Організації Об´єднаних Націй з міграції вітає вказівки Генерального секретаря «COVID-19 та Люди в русі», що описують ключові уроки цієї пандемії, які можуть стати дороговказом у просуванні безпечної та інклюзивної мобільності. Ніхто не буде в безпеці від пандемії, поки всі не будуть у безпеці.

COVID-19 кидає виклик людям усюди. Обмеження щодо пересування поставили багатьох людей у русі перед значними ризиками, вплинувши на їхні людські права та добробут. Ці обмеження перешкоджають нашому колективному реагуванню на пандемію та ставлять під загрозу нашу здатність забезпечити таке відновлення, у якому ніхто не залишиться осторонь. Проте нинішня ситуація є для нас і можливістю переосмислити саме регулювання міграції: як зробити його більш гуманним та ефективним і під час, і після цієї кризи.

Через закриття кордонів та обмеження щодо пересування багато жінок, чоловіків, дівчат та хлопчиків потрапляють у пастку нестабільності. Мігрантів примусово повертають, їх затримують під час транзитних переміщень, їм відмовляють у допомозі через обмежений доступ до певних територій, їх тримають під вартою — просто через їхній міграційний статус, незважаючи на величезні загрози для їхнього здоров´я. У реагуванні на COVID-19 праця мігрантів є надзвичайно важливим внеском у такі галузі, як охорона здоров'я, транспорт, будівництво та сільське господарство, а трудові мігрантки взяли на себе й важливі доглядові обов´язки. І все ж мігранти часто є виключеними із заходів з охорони здоров'я та соціально-економічного захисту, хоча багато з цих людей перебувають у вразливій ситуації через високий рівень тимчасового, неофіційного й незахищеного працевлаштування. Такі ситуації порушують основні права людини і підривають колективні зусилля щодо стримування і подолання вірусу.

Наша мережа закликає міжнародне співтовариство діяти зараз згідно з рекомендаціями Генерального секретаря. Ми маємо потужну основу — Глобальний договір про безпечну, впорядковану та врегульовану міграцію (Глобальний договір, GCM), наріжний камінь для міжнародної координації та співпраці у сфері міграції. Це важливе багатостороннє досягнення визнає: у вирішенні проблем міграції та у використанні її можливостей вирішальне значення мають спільна відповідальність та інноваційні рішення. Як і в боротьбі з COVID-19, жодна країна тут не впорається самостійно.

Глобальний договір пропонує практичні рішення для найбільших проблем міграції, які поглибила пандемія. Зокрема документ зобов´язує держави забезпечити доступ до базових послуг для всіх мігрантів, незалежно від їхнього статусу, і працювати над більш гуманним і конструктивним сприйняттям мігрантів і міграції. Глобальний договір визнає, що необхідно гарантувати мігрантам можливість робити ефективні внески в розвиток їхніх країн призначення та отримувати компенсацію за ці зусилля без дискримінації. Документ окреслює ті дії, на які мають піти держави, щоб розширити й диверсифікувати шляхи для врегульованої міграції і виконати свої зобов´язання стосовно безпечних і гідних умов для повернення; щоб застосовувати імміграційне затримання тільки як крайній захід і припинити затримання дітей і родин; а також щоб забезпечити швидші, безпечніші і дешевші шляхи для грошових переказів.

Генеральний секретар знову наголосив: ефективне відновлення після COVID-19 вимагає національних і глобальних заходів, спрямованих на всіх людей, і тільки так уряди можуть дотриматися обіцянок нікого не залишити осторонь, узятих у рамках Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року. Багато держав уже йдуть цим шляхом, виконуючи свої зобов’язання згідно з Глобальним договором і вживаючи заходів щодо зменшення вразливості мігрантів в умовах COVID-19. Ці країни, зокрема, надають мігрантам врегульований статус, подовжують їм дозволи на перебування й роботу, забезпечують їм доступ до основних медичних послуг і соціального захисту, а замість імміграційного затримання вдаються до альтернативних заходів на рівні місцевих громад.

Мережа закликає всі уряди наслідувати цей приклад, а також спрямувати зусилля на протидію зростанню ксенофобії, оголосити мораторій на затримання іммігрантів, призупинити примусове повернення та розширити доступ мігрантів до заходів реагування на COVID-19. Мережа працюватиме разом з урядами, щоб примножувати і вдосконалювати перспективні практики, котрі з´явилися під час цієї кризи, підтримувати й заохочувати спільні зусилля, поширювати досвід зацікавлених сторін на місцях і допомагати державам втілювати Глобальний договір про безпечну, впорядковану та врегульовану міграцію на національному рівні у такий спосіб, який відповідає умовам пандемії.

Разом ми маємо знайти такі рішення, де захист прав усіх людей — ким би вони не були — стане і зобов'язанням, і суспільним благом, де ніхто з працівників життєво необхідних галузей не залишиться без документів і без справедливої винагороди за свою працю, де страхам і ксенофобії протидіють, а не заохочують їх, де ми визнаватимемо й цінуватимемо вагомий внесок мігрантів у наші суспільства. Генеральний секретар нагадав нам, що виключення людей у русі робить їх однією з найбільш уразливих груп під час сьогоднішньої пандемії. Інклюзивність принесе свої плоди, і це єдиний спосіб, у який ми можемо вийти з цієї кризи та подолати COVID-19.

Із медіазапитами, будь ласка, звертайтеся до:

МОМ

Сафа Мсеглі

МОМ, Женева

+41 79 403 5526

smsehli@iom.int

 

ЮНІСЕФ

Крістофер Тідей

Спеціаліст із комунікацій

+1 917 340 3017

ctidey@unicef.org

 

UNODC

Соня Йе,
Спікерка й речниця виконавчого директора
+43 1 26060-4990

sonya.yee@un.org

 

ВООЗ

Тарік ЯСАРЕВИЧ

jasarevict@who.int

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості